Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Wijzigen rente bij wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling

Bij het samenstellen van een aangifte erfbelasting is het zaak het testament van de erflater te raadplegen. Wij zien dat sommige adviseurs die moeite zelfs niet nemen, maar het is van groot belang te kijken wat de bepalingen zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de rente op de onderbedelingsvorderingen.

Wettelijke verdeling of quasi wettelijke verdeling

Als iemand overlijdt zonder dat hij middels een testament een andere regeling heeft getroffen, treedt de wettelijke verdeling in werking. Als iemand overlijdt met achterlating van een partner en kinderen, krijgt de partner alle goederen, onder de verplichting de schulden voor zijn of haar rekening te nemen. De kinderen krijgen een onderbedelingsvordering op de langstlevende ter grootte van een kindsdeel, als ware er geen wettelijke verdeling. De vordering is al dan niet rentedragend.
Bij een zogenaamde quasi wettelijke verdeling wordt weliswaar een testament opgesteld en wordt de wettelijke verdeling buiten toepassing gesteld, maar vindt de verdeling van de nalatenschap wel plaats als ware er sprake van een wettelijke verdeling. Bedoeling en gevolg is echter een (veel) grotere mate van flexibiliteit en minder tijdsdruk. Ook hier speelt de renteproblematiek een rol.

Ouderlijke boedelverdeling

De ouderlijke boedelverdeling was tot en met 2002 de meest voorkomende testamentvorm. Vanaf 2003 was deze variant niet meer mogelijk. De bestaande oude testamenten blijven echter uiteraard wel gewoon geldig. Het kenmerk van de ouderlijke boedelverdeling is, dat de langstlevende alle bezittingen van de nalatenschap krijgt en de verplichting heeft alle schulden te voldoen. De langstlevende heeft dan echter ook de verplichting om aan de kinderen ieder hun erfdeel schuldig te erkennen en deze vorderingen zijn in principe pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. Vaak zal een rente worden vergoed over de vorderingen.

Keuze

Afhankelijk van de vraag of het testament de mogelijkheid biedt om de rente te wijzigen, kunnen de erfgenamen daar voordeel mee behalen. Let op dat deze rente, naast de erflater, ook door de erfgenamen kan worden herzien, maar dan wel binnen de aangiftetermijn voor de aangifte. Het voordeel kan bijvoorbeeld worden behaald door bij het (eerste) overlijden de vaak grote en deels onbenutte vrijstelling van de langstlevende meer optimaal te gebruiken. Als de langstlevende tijd van leven heeft, kan door middel van een schenkingsplan vermogen worden overgeheveld naar de kinderen, onder gebruikmaking van de vrijstelling of een lager tarief (10% in plaats van 20%). Wel een rente wijzigen, terwijl het testament niet de ruimte biedt, heeft gevolgen voor de schenkbelasting.

Advies

  • Vooraf: kijk of uw testament voldoende flexibel is, ook op het gebied van de rentebepalingen.
  • Na overlijden: kijk als erfgenaam (langstlevende of kind) heel goed wat u inzake de rente wilt bepalen en welk traject daarna zal worden gevolgd en laat uw adviseur een rekensommetje maken.

Meer weten?

Neen contact op met Yvo Burkink van ons kantoor.18 Jul 2012


Waardeer het artikel Rente onderbedelingsvorderingen

Rente onderbedelingsvorderingen heeft een waardering van 9 / 10 punten met 4 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl