Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Levensverzekering en premiesplitsing

De uitkering uit een levensverzekering kan op grond van artikel 13 van de successiewet een belaste verkrijging zijn. Om geen erfbelasting verschuldigd te zijn bij het tot uitkering komen van een levensverzekering, is het raadzaam de premies te splitsen. Dat geldt ook voor ondernemenrs. Hoe gaat dat in zijn werk?

Soorten levensverzekeringen

Indien u een kapitaalverzekering eigen woning heeft afgesloten (een gemengde verzekering, dus met een kapitaaldeel en een overlijdensrisicodeel), spaart u voor de aflossing van uw hypotheek. Bij overlijden zorgt het overlijdensrisicodeel daarnaast dat de hypotheek (deels) wordt afgelost.

Ook lijfrenten worden gesloten om de inkomensgevolgen na overlijden te regelen. Voor ondernemers is er de zogenaamde compagnonsverzekering. Deze zorgt ervoor dat bij overlijden van één van de ondernemers de erfgenamen kunnen worden uitgekocht.

Fiscale gevolgen

Volgens de successiewet is een dergelijke uitkering uit levensverzekering een uitkering verkregen krachtens erfrecht, voor zover daarvan iets aan het vermogen van de erflater is onttrokken. Tot 2010 was € 1 al funest, nu geldt de soepelere pro rata bepaling. Gehuwden betalen dus nog steeds, echter maar over de helft van de uitkering. Wel geldt voor de langstlevende een grote vrijstelling, maar deze kan natuurlijk maar zo worden overschreden.

Advies

Zorg ervoor dat de premie in de polis gesplitst is in een spaardeel en een verzekeringsdeel. Zorg ervoor dat u de premie kruislings betaalt, dus de premie op het leven van de ander.
Indien de polis goed in elkaar zit, is dat voldoende. Let echter wel op dat de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden hierbij aansluiten. Ook ingeval u ongehuwd samenwonend bent, is het verstandig het samenlevingscontract hierop na te lopen

Ondernemers

Voor ondernemers die een compagnonsverzekering hebben, geldt dat evenzeer. Zij zijn weliswaar compagnons, maar voor de successiewet zijn ze derden en dus is het tarief 30% tot 40%.

Tips

Kijk uw levensverzekeringspolis er eens op na. Het kan u, uw erfgenamen of uw medeondernemers veel geld besparen.

Zit het niet goed, kijk dan in het premiesplitsingsbesluit van 14 december 2010 hoe u een en ander kunt repareren. Het beoordelingsmoment is het moment van overlijden.Het besluit vindt u hier.

Als u in gemeenschap van goederen gehuwd bent, hoeft u geen huwelijkse voorwaarden in te voeren om de premiesplitsing goed te laten verlopen. Privévermogen verkregen door schenking of erfenis kan hiervoor ook gebruikt worden. Is dat niet aan de orde, dan kan verbreking van de gemeenschap een optie zijn.28 Feb 2012


Waardeer het artikel Premiesplitsing levensverzekeringen

Premiesplitsing levensverzekeringen heeft een waardering van 9.4 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl