Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Partnerregeling en mantelzorg: CIZ indicatie volstaat

Het belang van een mantelzorgcompliment

Door veel mensen is en wordt het belang van een mantelzorgcompliment onderschat en derhalve niet aangevraagd. Lees hier hoe het werkt en wat uw voordeel kan zijn. Zuur is het, als blijkt dat onder voorwaarden bij overlijden daarmee geen recht op de partnervrijstelling van ruim € 616.808 (tarief 2013) bestaat. Belasting over de gehele verkrijging is het gevolg. Disproportioneel volgens de rechter, vandaar dat een wijziging noodzakelijk was. 

CIZ indicatie

De Staatssecretaris heeft op 28 mei een besluit uitgevaardigd, inhoudende een overgangsregeling waaruit blijkt dat het hebben ontvangen van een mantelzorgcompliment een voorwaarde hoeft te zijn voor het toepassen van de partnerregeling. Een formele CIZ indicatie voor extramurale zorg is voldoende. Hiermee wordt aangesloten op de uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 28 februari 2013, nr. AWB 12/1636, waarbij de Rechtbank oordeelde dat een zorgverlener ter zake van een in 2010 overleden erflater recht had op de partnervrijstelling. Dit ondanks het ontbreken van een mantelzorgcompliment. Aangezien men materieel rechtmatig op deze regeling aanspraak zou kunnen maken, is het ontbreken van een mantelzorgcompliment een disproportionele inbreuk op het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 1 van het eerste protocol van het EVRM.

Het besluit

Het besluit kunt u hier raadplegen.

  4 Jun 2013


Waardeer het artikel Partnerregeling en mantelzorg: CIZ indicatie volstaat!
naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl