Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Opstellen boedelbeschrijving

Na het overlijden moeten er allerlei zaken geregeld worden. Voor zover het de financiële afwikkeling betreft, is het zaak zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren. Niet direct iets waar uw hoofd naar zal staan, zeker bij overlijden van een dierbare, maar het moet wel gebeuren. Wij kunnen u helpen met deze aspecten in kaart te brengen. Dat doen we door een boedelbeschrijving en verdeling op te stellen. Dit document kan een onderhands stuk of een notariële akte zijn.

Boedelbeschrijving  

Een boedelbeschrijving is een opstelling van alle bezittingen en schulden van de erflater op sterfdatum. In deze opstelling wordt de verdeling tussen de erfgenamen en andere gerechtigden inzichtelijk gemaakt uitgaande van het testament, eventueel huwelijkse gemeenschap of huwelijkse voorwaarden, in te brengen schenkingen en andere relevante aspecten. Vervolgens wordt de verdeling, na aftrek van de kosten van de uitvaart, over de erfgenamen en legitimarissen gemaakt en worden de erfdelen duidelijk. De verschuldigde erfbelasting blijkt hier dan ook uit.

Deskundigen

Het verdelen van de nalatenschap en het doen van aangifte is voor velen een brug te ver. De hulp van een notaris of een fiscaal jurist / estate planner is dan van groot belang. In het geval er sprake is van vermogensbestanddelen waarvan vaststelling van de waarde tot discussie kan leiden, zoals bij aandelen, een onderneming, onroerende zaken, kunst of antiek, is het raadzaam een taxatie of waardebepaling te laten maken door een externe deskundige, zoals een makelaar / taxateur, een accountant of een museum. In ons netwerk kennen wij vele deskundigen die hier een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren.

Wat hebben wij in elk geval nodig?

Maakt u direct na het overlijden een map met daarin alle relevante gegevens. U kunt denken aan:

 • testament van de erflater (en codicillen);
 • huwelijkse voorwaarden;
 • overzicht van de bezittingen (banksaldi, kopie van een dagafschrift);
 • overzicht (huishoudelijke) schulden op sterfdatum;
 • verklaring van erfrecht;
 • overzicht verzekeringspolissen (lijfrente, pensioen en begrafenis);
 • legitimatie van de erfgenamen;
 • kopie laatste aangifte inkomstenbelasting;
 • aangiftebiljet erfbelasting;
 • overzicht eerdere giften (let op: 180 dagenregel);
 • overige relevante zaken.

Tip 1

Een goede boedelbeschrijving is van belang voor de juiste aangifte erfbelasting en voor duidelijkheid tussen de erfgenamen. Een overlijden is een treurige zaak, onenigheid en ruzie tussen de erfgenamen komt nogal eens voor en dat is jammer. Veelal kan dit worden voorkomen door helder met elkaar te communiceren en een goede schriftelijke vastlegging. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Tip 2

Verzamel alle papieren en bescheiden welke op het overlijden betrekking hebben op één centrale plaats. Dat maakt de afwikkeling een stuk eenvoudiger. Overleg dit met uw familie.30 Mei 2012


Waardeer het artikel Opstellen boedelbeschrijving

Opstellen boedelbeschrijving heeft een waardering van 6.4 / 10 punten met 40 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl