Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Kinderen hebben recht op erfenis

Onterven van kinderen komt in mijn praktijk vaak aan de orde. Ouders kunnen besluiten om één of meerdere kinderen te onterven. Dit moet dan wel via een testament. In dit artikel een toelichting.

Onterven van kinderen

Normaal gesproken gaat de nalatenschap (huis, vakantiewoning, bedrijf, auto's) naar de kinderen. Meestal zal de partner die nog blijft leven (langstlevende partner) eerst erven en bij diens overlijden erven de kinderen. Het onterven van kinderen kan in Nederland niet, de kinderen houden recht op hun wettelijk erfdeel.

Wettelijk erfdeel kinderen

Het begrip wettelijk erfdeel wordt veel gebruikt, dit is een lastig begrip. Het is beter om te spreken over de legitieme portie. De ouders kunnen beslissen om hun kind of zelfs de kinderen te onterven. Dit kind is dan geen erfgenaam meer en kan dan dus ook geen bezittingen meer opeisen. Het kind kan zich wel zelf melden en een soort schadevergoeding vragen. Dit is de legitieme portie en een vordering in geld.

De omvang van de legitieme wordt berekend over de nalatenschap, te vermeerderen met bepaalde giften / schenkingen (en schulden, zoals kosten crematie of begrafenis). De grondslag noemen we de legitieme massa.

Opeisen legitieme portie

Als u een legitieme portie wilt opeisen, dan moet u:

  1. opeisen binnen een redelijke termijn (zeg 6 maanden);
  2. binnen 5 jaar kennis genomen hebben van het overlijden.

Als de legitieme wordt betaald, dan moet dit vrij en zonder beperkte rechten plaatsvinden. Er mogen dus geen verplichtingen worden gekoppeld aan de betaalde legitieme. Dit kan in de praktijk anders zijn als de erflater een bewindvoerder op het geld heeft gezet of als een uitkering bijvoorbeeld de onderneming in gevaar zou brengen.

Voorbeeld legitieme portie

Henk is getrouwd met Truus, het vermogen is € 600.000. Henk komt te overlijden en al het vermogen gaat naar Truus. De 2 kinderen krijgen in eerste aanleg niets. Truus krijgt een schuld aan de kinderen. De kinderen krijgen dit pas als Truus overlijdt, er bestaat dus een risico dat Truus de volledige € 600.000 opmaakt. Als Truus na het overlijden van Henk zou hertrouwen, kunnen de kinderen hun erfdeel ophalen (veiligstellen). Ze krijgen dan hun erfdeel, maar Truus zal het vruchtgebruik behouden. Als Henk zijn kinderen zou onterven, hebben de 2 kinderen enkel recht op hun wettelijk deel, dit is 50% van de normale erfenis (dus € 100.000 euro). De kinderen moeten - tenzij bijzondere omstandigheden - wachten totdat Truus is komen te overlijden.

Als kinderen via een testament worden onterfd, dan kunnen ze hun erfdeel binnen 5 jaar opeisen. Dit is niet verplicht, maar een recht.

Estate planning en onterven

Soms kan het slim zijn om kinderen fiscaal te onterven. De partner krijgt dan bij overlijden alles en meestal wordt er geen belasting geheven vanwege hoge vrijstellingen. Als de langstlevende vervolgens lang leeft en tijdens zijn of haar leven het vermogen in termijnen schenkt aan de kinderen, kan (erf)belasting worden bespaard. Als de langstlevende vrij snel komt te overlijden is er sprake van een fiscaal nadeel. Conclusie: maatwerk en overleg met uw fiscaal jurist of notaris.2 Jul 2012Waardeer het artikel Kinderen hebben recht op erfenis

Kinderen hebben recht op erfenis heeft een waardering van 8.9 / 10 punten met 24 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl