Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Geen terugwerkende kracht voor bezwaar tegen aanslagen erfbelasting

In een brief aan de vaste Commissie voor Financiën heeft Staatssecretaris Weekers een  toelichting gegeven op de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit in het kader van de inmiddels beroemde uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012. Lees hier meer.
Verruiming van de terugwerkende kracht voor het indienen van bezwaar is volgens hem niet wenselijk.

Terugwerkende kracht

Tegen een verdergaande terugwerkende kracht pleiten volgens Weekers de volgende argumenten:

1. Als er al openstaande bezwaren zijn die zijn ingediend vóór 1 augustus 2012 en die, hoewel ze niet op de uitspraak van de Rechtbank Breda (kunnen) zijn gebaseerd, dezelfde rechtsvraag betreffen als de rechtbankuitspraak, vallen deze onder de aanwijzing als massaal bezwaar (zie onderdeel 2, eerste gedachtestreepje van het besluit).
2. Het terugdraaien van uitspraken op bezwaarschriften, ingediend vóór 1 augustus 2012, die wel reeds zijn gedaan, staat op gespannen voet met het wettelijk systeem met betrekking tot de rechtsbescherming van belastingplichtigen.
3. Het in acht nemen van terugwerkende kracht van welke duur dan ook, zonder dat er voor die termijn een deugdelijke onderbouwing bestaat, zal leiden tot rechtsongelijkheid tussen belanghebbenden die net wel en net niet binnen de nader vastgestelde termijn vallen.

Lees hier de gehele brief.

Bezwaar maken?

Volgens de Staatssecretaris is bezwaar maken dus niet nodig, maar wij adviseren dit wel even te doen ter behoud van rechten. In  het besluit lezen we het volgende:

Er is sprake van massaal bezwaar indien de bezwaarschriften waarop op 23 oktober (zie besluit) nog geen uitspraak is gedaan.
De bezwaarschriften die worden ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dag waarop collectieve uitspraak wordt gedaan, dan wel de dag voorafgaande aan de dag waarop de uitspraak onherroepelijk wordt.
De toepassing van deze regeling van collectief bezwaar betekent onder meer dat als de Belastingdienst niet geheel in het gelijk wordt gesteld, ook de aanslagen worden herzien van de belastingplichtige die geen bezwaar heeft ingediend. Voorwaarde daarvoor is dat zijn aanslag op 25 oktober (de dagtekening van het besluit)  nog niet onherroepelijk vaststaat.

U kunt gratis gebruik maken van onze voorbeeldbrief. Deze is hier te downloaden.

Meer weten?

Stuur een mail naar de heer Y.H. Burkink FB van ons kantoor.22 Nov 2012


Waardeer het artikel Geen terugwerkende kracht bezwaren erfbelasting

Geen terugwerkende kracht bezwaren erfbelasting heeft een waardering van 6.5 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl