Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Rechtbank Arnhem: geen beroep op bedrijfsopvolgingsfaciliteit via gelijkheidsbeginsel

Eerder hebben wij u geïnformeerd over een uitspraak van Rechtbank Breda van 13 juli 2012. Hieruit volgde dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op grond van het gelijkheidsbeginsel van toepassing was op niet-ondernemingsvermogen. Het betrof vermogen dat voorheen wél kwalificeerde als ondernemingsvermogen. Met een beroep op deze uitspraak is er in de praktijk veel bezwaar aangetekend tegen openstaande aanslagen successierecht / erfbelasting. Lees meer over deze uitspraak.

Uitspraak Rechtbank Arnhem 1 november 2012

Rechtbank Arnhem heeft op 1 november 2012 ook uitspraak gedaan in een zaak over het recht op toepassing van de gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Het ging in casu om de vererving van aandelen in een vennootschap. De Rechtbank oordeelde hier echter dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (grote vrijstelling van erfbelasting) niet van toepassing was omdat er geen sprake was van een materiële onderneming. Ook een beroep op het gelijkheidsbeginsel werd, in tegenstelling tot de uitspraak van rechtbank Breda, afgewezen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is in het leven geroepen om eventuele liquiditeitsproblemen bij ondernemingen als gevolg van de heffing van erfbelasting te voorkomen. Het risico van continuïteit van de onderneming bestaat echter niet bij de vererving van privévermogen, dus is er, volgende de Rechtbank Arnhem, geen sprake van gelijke gevallen.

Verschillen tussen Rechtbank Arnhem en Rechtbank Breda

De Rechtbank Breda was van mening dat er sprake was van gelijke gevallen (dus de verkrijging van ondernemingsvermogen versus de verkrijging van niet-ondernemingsvermogen). De Rechtbank Arnhem kijkt naar risico’s voor het voortbestaan van een onderneming zodat er geen sprake van gelijke gevallen kan zijn. Rechtbank Breda stelde dat het doel van de regeling het voorkomen van continuïteitsproblemen is, maar dat nooit is aangegeven of deze problemen zich ook daadwerkelijk voordoen. Rechtbank Arnhem houdt echter op bij de vaststelling van het doel van de regeling. Dat is volgens het college toereikend! Het wachten is op de Hoge Raad!

Massaal bezwaar als gevolg van uitspraak Rechtbank Breda

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit (lees hier) aangegeven dat op 23 oktober 2012 aanhangige bezwaarschriften waarin slechts een beroep is gedaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en bezwaarschriften die nog worden ingediend tot en met de dag voor de uitspraak, worden aangemerkt als massaal bezwaar. Hierdoor hebben belanghebbenden geen recht om te worden gehoord. De Belastingdienst zal te zijner tijd één uitspraak op bezwaar doen, welke publiekelijk bekend wordt gemaakt. Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld. Een individuele belanghebbende kan echter nog wel bij zijn 'eigen' inspecteur uitspraak op bezwaar vragen. Hiertegen kan dan wel beroep worden ingesteld.

Advies

Inmiddels zijn er dus twee uitspraken over vergelijkbare problematiek. De aanwijzing als massaal bezwaar (artikel 25a van de AWR) betekent onder meer dat, als de Belastingdienst niet geheel in het gelijk wordt gesteld, ook de aanslagen worden herzien van de belastingplichtige die geen bezwaar heeft ingediend. Voorwaarde daarvoor is dat zijn aanslag op het moment van de dagtekening van het besluit nog niet onherroepelijk vaststaat. Hoewel het besluit van de Staatssecretaris dus aangeeft dat bezwaar aantekenen niet nodig is, moet u dit wel doen, voor zover de aanslag nog niet definitief vaststaat.

Via onze website houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Meer weten?

Indien u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de heer Y.H. Burkink.22 Nov 2012


Waardeer het artikel Geen recht op opvolgingsfaciliteiten volgens RB Arnhem

Geen recht op opvolgingsfaciliteiten volgens RB Arnhem heeft een waardering van 9.5 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl