Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Rechtbank Haarlem: geen beroep op bedrijfsopvolgingsfaciliteit via gelijkheidsbeginsel.

Eerder hebben wij u geïnformeerd over een uitspraak van Rechtbank Breda van 13 juli 2012 en de andersluidende uitspraak van de Rechtbank Arnhem. Uit de eerste uitspraak volgde dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op grond van het gelijkheidsbeginsel van toepassing was op niet-ondernemingsvermogen. Het betrof vermogen dat voorheen wél kwalificeerde als ondernemingsvermogen. Met een beroep op deze uitspraak is er in de praktijk veel bezwaar aangetekend tegen openstaande aanslagen successierecht / erfbelasting. De Rechtbank Arnhem heeft daarentegen op 1 november 2012 ook uitspraak gedaan in een zaak over het recht op toepassing van de gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Deze Rechtbank oordeelde hier echter dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (grote vrijstelling van erfbelasting) niet van toepassing was omdat er geen sprake was van een materiële onderneming. Ook een beroep op het gelijkheidsbeginsel werd afgewezen. Recentelijk is een uitspraak gepubliceerd, waaruit blijkt dat ook de Rechtbank Haarlem deze faciliteit niet van toepassing acht op niet-ondernemingsvermogen.

Lees hier meer.

Uitspraak Rechtbank Haarlem 14 december 2012 (publicatie 8 januari 2013)

Dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit alleen voor ondernemingsvermogen geldt, is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen zijn geen gelijke gevallen. Het gaat hier om een nalatenschap met bedrijfpanden.
De Rechtbank overweegt: "Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het doel van de bedrijfsopvolgingsregeling is te voorkomen dat het voortbestaan van een onderneming in gevaar komt doordat ondernemingsvermogen te gelde moet worden gemaakt teneinde het over het verkregen ondernemingsvermogen verschuldigde successie- of schenkingsrecht te voldoen. Vanuit een oogpunt van werkgelegenheid en economische diversiteit achtte de wetgever een zodanig risico niet aanvaardbaar. Bij niet-ondernemingsvermogen (privévermogen of beleggingsvermogen) is dit risico niet aan de orde. Gelet op voornoemd doel dat de wetgever met de bedrijfsopvolgingsregeling voor ogen staat, zijn ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen niet als gelijke gevallen te beschouwen. Van een schending van het gelijkheidsbeginsel is derhalve geen sprake. Deze grief faalt."

Lees hier de gehele uitspraak

Meer weten?

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de heer Y.H. Burkink.10 Jan 2013Waardeer het artikel Geen recht op bedrijfsopvolgingsfaciliteit volgens RB Haarlem

Geen recht op bedrijfsopvolgingsfaciliteit volgens RB Haarlem heeft een waardering van 10 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl