Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Defiscalisering  van erfrechtelijke vorderingen en schulden

Als iemand is overleden, is het veelal testamentair zo geregeld dat de langstlevende de woning, de inboedel, de andere spullen en de bankrekening(en) kan blijven gebruiken. Net als vóór het overlijden dus. Geheel in het kader van de verzorging van de langstlevende is dat ook zo bij de wettelijke verdeling. De langstlevende neemt dan ook de schulden voor zijn of haar rekening.

Wij krijgen veel vragen over de wijze van waarderen van deze vordering in de aangiften inkomstenbelasting in box 3 (voor de liefhebber: artikel 5.4 Wet IB 2001). Soms is dit allemaal maar lastig omdat iemand het gevoel heeft belasting te moeten betalen over iets dat hij of zij nog helemaal niet heeft. Overigens zal de langstlevende / schuldenaar veelal verplicht zijn de belasting te voldoen, maar dat is een hoop gedoe en voelt niet prettig. De vraag is of deze vordering en schuld gedefiscaliseerd is. Ten aanzien van deficalisering is één en ander gewijzigd.

Regeling tot en met 2011

Tot en met 2011 waren vorderingen en schulden uit hoofde van de wettelijke verdeling gedefiscaliseerd. Dat gold ook voor sterk op de wettelijke verdeling lijkende testamentaire verdeling, waarbij alle goederen naar de langstlevende zijn overgegaan, onder de verplichting alle schulden uit de nalatenschap voor zijn / haar rekening te nemen, zoals de quasi wettelijke verdeling en de aloude ouderlijke boedelverdeling. Voor een vruchtgebruiktestament en andere afwijkende testamenten gold dat echter niet.

Vanaf 2012

Met ingang van 2012 zijn er veel meer verdelingen gedefiscaliseerd in box 3. Onder deze defiscalisering vallen nu ook verdelingen krachtens een vruchtgebruiktestament, partiële verdelingen en andere afwijkende regelingen, zoals deze in een testament zijn bepaald. Let er wel op dat een vruchtgebruik krachtens testament moet zijn ontstaan, een vruchtgebruik dat is ontstaan door de verdeling van de nalatenschap was en blijft dus niet gedeficsaliseerd.

Legitieme

Een legitieme vordering is ook gedefiscaliseerd, uiteraard voor zover deze vordering niet opeisbaar is. Tot en met 2011 was dat ook zo, maar alleen als de nalatenschap verdeeld was volgens de toen geldende eisen, dus vergelijkbaar met de wettelijke verdeling derhalve.

Einde defiscalisering

De defiscalisering eindigt als de vordering opeisbaar wordt, bijvoorbeeld bij overlijden, hertrouwen of faillissement van de langstlevende. De bepalingen voor de opeisbaarheid van deze vorderingen staan in de wet (wettelijke verdeling) of in het testament.

Tip aangifte inkomstenbelasting

Kijk in de aangiften 2011 en 2012 even goed naar de wijze waarop u deze vordering of schuld heeft gewaardeerd. Mocht u vragen hebben of twijfelen, wij helpen u graag met uw aangifte en kijken dan gelijk even of er nog andere fiscale aandachtspunten zijn.

Meer weten?

Mail of bel met de heer Y.H.  (Yvo) Burkink FB van Jongbloed Fiscaal Juristen.1 Aug 2012


Waardeer het artikel Defiscalisering of niet in 2012?

Defiscalisering of niet in 2012? heeft een waardering van 6.7 / 10 punten met 15 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl