Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Conclusie Advocaat Generaal inzake BOF zaak

De Advocaat-Generaal heeft op 30 september 2013 in de vijf aangespannen proefprocedures conclusie genomen over de aanvaardbaarheid van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (hierna: BOF) in de schenk- en erfbelasting over de jaren tot en met 2011.

Aanleiding is onder meer een uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012 waarin werd geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet strijdig is met het discriminatieverbod. Volgens de Rechtbank is er sprake van een ongelijke behandeling tussen personen die krachtens erfrecht ondernemingsvermogen krijgen enerzijds en verkrijgers van privévermogen anderzijds. Een ongelijke behandeling is alleen gerechtvaardigd als er een rechtvaardiging voor bestaat, bijvoorbeeld omdat een bedrijfsoverdacht niet mogelijk zou zijn zonder de genoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Andere rechters waren een andere mening toegedaan.
Het gaat er in de onderhavige procedures om of ook de vererving van niet-ondernemingsvermogen in aanmerking komt voor de hoge BOF-vrijstelling in de erfbelasting voor ondernemingsvermogen. Zie hier voor meer informatie over de procedure. Het erven van ondernemingsvermogen is tot een bedrag van € 1.006.000 vrijgesteld van erfbelasting, daarboven geldt een vrijstelling van 83%.

Oordeel Advocaat-Generaal

De Advocaat-Generaal is van mening dat, voor zover de BOF het ondernemingsvermogen voor maximaal 75% vrijstelt, sprake is van een gerechtvaardigd onderscheid tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen, namelijk het wegnemen of voorkomen van liquiditeitsproblemen bij vererving van ondernemingsvermogen.

Na het jaar 2009 is het oorspronkelijke vrijstellingspercentage van ondernemingsvermogen in de BOF verder verhoogd van 75% tot 100% (voor de eerste € 1.006.000 aan ondernemingsvermogen) en 83% voor het meerdere (boven € 1.006.000). Voor het laatste geval is de A-G van oordeel dat de BOF zijn doel voorbijschiet en geen gerechtvaardigd onderscheid meer bestaat tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen, en sprake is van ongeoorloofde ongelijke behandeling van gelijke gevallen.

Voor dat geval komt ook niet-ondernemingsvermogen voor een bepaald gedeelte in aanmerking voor een vrijstelling en wel voor het gedeelte boven de 75% van de BOF, ongeacht de hoogte van de verkrijging.

Eindoordeel?

Het is een conclusie van de Advocaat-Generaal, en dat is een soort advies aan de Hoge Raad. Vaak wordt de conclusie van de Advocaat-Generaal door de Hoge Raad overgenomen, maar niet altijd. Het blijft dus spannend en het is dus nog even wachten op het finale oordeel van de Hoge Raad.3 Okt 2013


Waardeer het artikel Conclusie Advocaat Generaal over toepassing BOF

Conclusie Advocaat Generaal over toepassing BOF heeft een waardering van 9.5 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl