Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Besparen box 3 heffing en AWBZ bijdragen: B.V.-hoppen!

Box 3, het werd vroeger zelfs wel de "pretbox" genoemd: slechts 1,2% belasting betalen over uw box 3 vermogen. De huidige praktijk is dat er veelal een hogere heffing plaatsvindt dan deze 1,2%.En hoe hoger het vermogen in box 3, hoe hoger de eventuele AWBZ-bijdrage en hoe lager de eventueel te ontvangen toeslagen. Deze bijdragen zijn immers gebaseerd op het verzamelinkomen.

Box 3 heffing in 2015 en 2016

U betaalt in box 3 1,2% vermogensrendementsheffing (tarief 30%, verondersteld rendement 4%) over het saldo op 1 januari van elk jaar. De eerstkomende jaren zal de spaarrente niet stijgen en de inflatie wel, tenminste dat zijn de verwachtingen. U kunt overwegen om een B.V. op te richten en vervolgens uw spaargeld in deze B.V. onder te brengen. De B.V. hoeft alleen maar vennootschapsbelasting (20% over de eerste € 200.000 winst) te betalen over de daadwerkelijk genoten rendementen.

Voorbeeld
Stel, u heeft € 500.000 op uw spaarrekening staan tegen 2%. U moet in box 3 in totaal € 6.000 belasting betalen (1,2% van € 500.000). Op een rendement van 2% van € 500.000 = € 10.000 moet u dus € 6.000 belasting betalen, dit is 60%. Netto opbrengst € 4.000.

Indien u dit geld als kapitaal in de B.V. stort, dan moet de B.V. 20% vennootschapsbelasting betalen over het rendement over die € 500.000. Stel dat u bijvoorbeeld € 500.000 aan spaargeld als kapitaal in de B.V. stort, dan levert dat bij een spaarrente van 2% een rendement van € 10.000 op, derhalve moet u € 2.000 aan vennootschapsbelasting betalen. Mocht u de € 8.000 als dividend uitkeren, levert dit u netto € 6.000 op.

In box 3 is uw netto opbrengst € 4.000, in de B.V. is dit rendement € 6.000. Via een eenvoudige route kunt u dus per jaar € 2.000 verdienen.

Nadeel: indien u voor bovenstaande structurering een B.V. op moet richten, dan brengt dat kosten met zich mee (zoals jaarrekening, aangifte VPB, etc.). Deze kosten bedragen ongeveer € 750 per jaar.

Voordeel: u kunt de verschuldigde dividendbelasting (box 2) uitstellen door het dividend later uit te keren. Wellicht kunt u dan via een emigratie de heffing definitief voorkomen.

Besparen AWBZ-bijdrage / verhogen toeslagen

Wanneer u uw vermogen kunt verlagen, zal dit tot gevolg hebben dat u een hoger bedrag aan toeslagen kunt ontvangen en uw eigen bijdrage AWBZ lager wordt vastgesteld. Voor de toeslagen over 2013 wordt er gekeken naar uw vermogen per 1 januari 2013. Voor de eigen bijdrage aan het verpleegtehuis wordt er gekeken naar uw vermogen per 1 januari 2011 (mogelijkheid bestaat om de peildatum te wijzigen). De eerstvolgende peildatum is 1 januari 2014, handelen in 2013 is derhalve verstandig.

Mogelijkheden

De belangrijkste oplossingen om uw vermogen te verlagen zijn:

  • Wanneer u voornemens bent een grote privé-uitgave te doen, doe deze dan in 2013.
  • Betaal uw belastingen / schulden / hypotheek in 2013 (of los deze af).
  • Stort, indien mogelijk, een extra bedrag op uw kapitaalverzekering, belegging, spaarrekening, welke is gekoppeld aan uw hypotheek.
  • Betaal uw hypotheekrente voor de eerste 6 maanden van 2014 in het vooruit.
  • Laat het geld in uw B.V. of onderneming staan.
  • Stort uw vermogen in een B.V. en haal dat er weer uit (zie onder).
  • Sluit een lijfrente- of bankspaarproduct af (mits u jonger bent dan 65 jaar en een pensioentekort heeft).
  • Schenk geld aan de kinderen (€ 5.000 belastingvrij) of kleinkinderen (€ 2.000 belastingvrij). Soms mag u eenmalig meer storten (zelfs € 100.000 per kind of aan een derde), als het om een eigen woning gaat.
  • Betaal het erfdeel van uw kinderen eerder uit (speelt bij langstlevende testamenten en vruchtgebruiktestamenten).
  • Vraag om een wijziging van het peiljaar (voor de bijdrage AWBZ) indien u één van bovenstaande mogelijkheden heeft uitgevoerd.

Alternatief: Maak gebruik van het zogenaamde "B.V.-hoppen"

Box-hoppen is een term die vaak wordt gebruikt voor het optimaal gebruik maken van de verschillende regimes van box 1, box 2 en box 3. Met B.V.-hoppen wordt bedoeld: optimaal gebruik maken van de peildata van box 3 in combinatie met de storting van vermogen in de B.V. Een voorbeeld moge dit verduidelijken:

Op 27 december 2013 wordt het aanwezige box 3 vermogen gestort in de B.V. als eigen vermogen. Op de eerste peildatum voor box 3, 1 januari 2014, is er geen vermogen in box 3 aanwezig. Omdat het rendement in de B.V. belast is met vennootschapsbelasting en over het netto bedrag ooit een keer aanmerkelijkbelangheffing betaald moet worden, is de gedachte dit vermogen weer te onttrekken. Dit kan echter op grond van wettelijk betalingen niet direct (Art 2.14 lid 3 IB 2001), dus doen we dit op 2 januari 2015 (niet: 2014). Het gehele jaar blijft het vermogen in privé in box 3, maar het raakt geen peildatum, als we ervoor zorgen dat het weer keurig voor 1 januari 2016 is gestort in de B.V. Deze procedure kunnen we blijven herhalen. Het doel van de oefening is het vermijden van het hebben van box 3 vermogen op de peildatum en het belast laten renderen in de B.V. zoveel mogelijk te beperken. Dit B.V.-hoppen is natuurlijk niet zinvol bij een klein vermogen, maar bij een box 3 van enkele tonnen is het best de moeite waarde om te kijken wat dit oplevert. De kosten  van de notaris en de administratieve zaken van de B.V. spelen daarbij een belangrijke rol. Wij bespreken dit graag met u.  8 Okt 2013


Waardeer het artikel Bespaar box 3 heffing en AWBZ bijdrage: vermogen in en uit de BV

Bespaar box 3 heffing en AWBZ bijdrage: vermogen in en uit de BV heeft een waardering van 5 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl