Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Belastingplan en wijzigingen ANBI

Op Prinsjesdag 2012 zijn de belastingplannen voor 2013 bekendgemaakt.

Wat wijzigt er in de toekomst op het gebied van de estate planning?

Transparantie ANBI's vanaf 2014

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet bepaalde gegevens met ingang van 1 januari 2014 op elektronische wijze via internet openbaar maken. Bij ministeriële regeling zal nader worden uitgewerkt welke gegevens moeten worden gepubliceerd en op welke manier.

Naast naam, adres en contactgegevens van de ANBI, de bestuurssamenstelling, een verkort jaarverslag en de beloningen van bestuurders en medewerkers, voor zover deze de dg-norm (BBRA) overschrijden, gaat het ook om informatie over de doelstelling van de ANBI en het beleidsplan. Voor de financiële verslaglegging wordt aangesloten bij het wetsvoorstel dat de minister van Veiligheid en Justitie zal indienen en waarin stichtingen en verenigingen met ANBI-status verplicht worden een (verkorte) staat van baten en lasten met toelichting daarop in het Handelsregister te deponeren.

Kwalificatie woningcorporatie als ANBI

De Hoge Raad besliste in een arrest van 13 januari 2012 dat een woningcorporatie die zich nagenoeg geheel bezighield met de verhuur van woningen in de sociale sector, kon worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Naar aanleiding daarvan wordt volkshuisvesting, voor zover deze wordt uitgevoerd door toegelaten instellingen op de voet van de Woningwet, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 in de AWR toegevoegd aan de lijst van doelen die worden aangemerkt als van algemeen nut. Toegelaten instellingen kunnen daardoor in beginsel kwalificeren als ANBI.20 Sep 2012


Waardeer het artikel Belastingplan 2013 en wijzigingen ANBI

Belastingplan 2013 en wijzigingen ANBI heeft een waardering van 8.7 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl