Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden verwerpt het oordeel van de Rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing is bij schenken van een aandeel in een vastgoed-vennootschap. Vrijstelling is van toepassing!

Over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is de laatste tijd veel te doen. Wanneer is er sprake van een materiële onderneming en wanneer hebben we het over belegggen? Alleen in dat eerste geval is de faciliteit (lees: grote vrijstelling) in de schenk- en erfbelasting van toepassing.

De uitspraak

In dit onderhavige geval hielden de ouders van belanghebbende alle aandelen in een B.V. In 2011 schenken de ouders één aandeel aan hun dochter, alsmede een bedrag in contanten. De vader is makelaar van beroep. De activiteiten van de B.V. bestaan voornamelijk uit de verhuur van bedrijfspanden en woonhuizen. Mevrouw deed in de aangifte voor het recht van schenking een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling. Volgens Rechtbank Oost-Nederland exploiteert de B.V. echter geen materiële onderneming en bestaat dus voor mevrouw ook geen recht op de vrijstelling. Ze gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem - Leeuwarden oordeelt dat de aard en omvang van de door de vader verrichte arbeid onmiskenbaar ten doel heeft dat een hoger rendement te behalen is dan een belegger zou nastreven. Met name in de nieuwbouwprojecten wordt veel arbeid gestoken. De vader heeft daartoe een uitgebreid zakelijk netwerk. Daarnaast is van belang dat een deel van het vastgoed met vreemd vermogen is gefinancierd. Er is aldus een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid gericht op het deelnemen aan het maatschappelijk productieproces met het oogmerk om winst te behalen en waarbij die winst ook redelijkerwijs is te verwachten. X maakt aannemelijk dat ten tijde van de schenking een onderneming in de zin van art. 3.2 Wet inkomstenbelasting 2001 wordt gedreven. Het beroep van mevrouw is dus gegrond en ze mag de vrijstelling toepassen.

Noot

Het is zinvol om in situaties van omvangrijke beleggingsportefeuilles goed na te denken over de mogelijkheden om de faciliteit binnen bereik te brengen of te houden. Zoals uit bovengenoemde uitspraak valt te herleiden, zijn er enkele belangrijke punten om rekening mee te houden:

  • - er moet sprake zijn van arbeid;
  • - leidend tot een hoger rendement dat een belegger zou nastreven;
  • - externe financiering kan van belang zijn;
  • - winst beogen en ook redelijkerwijs te verwachten.

Vooral het eerste punt is belangrijk, de rest volgt min of meer vanzelf. Zorg dat helder is wat u allemaal doet om het rendement van uw onderneming te optimaliseren. Houd uw uren bij en omschrijf welke activiteiten u zelf verricht. Denk daarbij aan:

  • - regel zelf (afspraken inzake) onderhoud;
  • - maak afspraken met huurders;
  • - ga zelf achter wanbetalers aan;
  • - houd een actieve website bij;
  • - verricht zelf eens een klusje;
  • - wees aanwezig bij contracten en afspraken bij de notaris en de makelaar.

Het kost u wel wat inspanning, maar de beloning van een grote vrijstelling (€ 1 miljoen en daarboven slechts een klein belast gedeelte), maakt het waard hier tijdig over na te denken!14 Apr 2014


Waardeer het artikel Bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook voor Vastgoed BV

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook voor Vastgoed BV heeft een waardering van 9 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl