Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

AWBZ, eigen bijdrage en eigen woning


Sinds 1 januari 2013 zijn de regels voor de AWBZ aangepast. Dit betekent dat er bij het inkomen ter bepaling van de eigen bijdrage  8% van het box 3 vermogen wordt opgeteld. Het gevolg hiervan is dat de eigen bijdrage (veel) hoger uit zal vallen voor mensen met vermogen. Mensen met zowel een relatief hoog inkomen als een relatief groot vermogen betaalden veelal een hoge of zelfs de maximale eigen bijdrage. Mensen met een lager inkomen die wel over eigen vermogen beschikken betalen vanaf 1 januari 2013 een hogere eigen bijdrage. Lees hier wat u kunt doen.

Overdragen woning

De eigen woning behoort in beginsel niet tot het box 3 vermogen. Desondanks krijgen wij naar aanleiding van (toekomstige) ontwikkelingen in de AWBZ veel vragen van mensen die de eigen woning aan hun kinderen willen overdragen, daarbij al dan niet het vruchtgebruik voorbehouden of een huursituatie creëren. In het algemeen is het goed om hier tijdig over na te denken. Let daarbij wel op dat er niet een situatie ontstaat waarbij een eigen woning (box 1) omgezet wordt in een vordering of vruchtgebruik (box 3), zodat juist het tegenovergestelde wordt bereikt, als het gaat om de AWBZ-bijdrage. Denk hierover goed na en vraag uw adviseur om raad!

Let bij dit soort situaties altijd ook goed op de fiscale consequenties, zoals het vervallen van de eigenwoningregeling (gevolg: geen hypotheekrenteaftrek) en de box 3 gevolgen bij zowel de ouders als de kinderen. Slechts "het op naam zetten van de kinderen", zoals vaak in de volksmond wordt geopperd, is niet voldoende. De woning moet tegen een zakelijke waarde worden verkocht of geschonken. Eigen bewoning is geen waardedrukkende factor. Het vermogen van de ouders zal na verkoop van de woning daadwerkelijk moeten worden verminderd door schenkingen (eventueel onder schuldigerkenning). Het vestigen van vruchtgebruik kan ook worden toegepast, maar dit kan later bij overlijden weer onverwachte fiscale gevolgen hebben. Bij verhuur van de woning moet (indien de overeenkomst voor het eerst is aangegaan na 1 januari 2010) de huur tenminste 6% van de WOZ-waarde bedragen, anders zal er mogelijk ook nog een aanvullende heffing van erfbelasting.

Enkele aandachtspunten op een rij:

  • Denk aan een juiste WOZ-waarde, deze is van belang bij erven en schenken.
  • Bekijk de verschillende mogelijkheden: overdragen en verhuren, schenken / verkoop onder voorbehoud van vruchtgebruik.
  • Let bij vruchtgebruik op de gevolgen art 10 SW, eventueel afrekenen  over de waardestijging bij overlijden.
  • Eventueel metterwoonclausule opnemen.
  • Huur moet tenminste 6% van de WOZ-waarde bedragen.
  • Overdragen aan kinderen moet tegen waarde in vrije staat, dus geen waardedrukkende factor.
  • De marktwaarde van de woningen daalt nog steeds, alleen om fiscale redenen is overdracht van de woning vaak niet de meest interessante mogelijkheid.

Meer weten?

U kunt ons een mail sturen voor meer informatie. Graag maken wij met u een afspraak om uw situatie door te lichten of door te rekenen. 22 Feb 2013Waardeer het artikel AWBZ bijdragen en eigen woning

AWBZ bijdragen en eigen woning heeft een waardering van 9.2 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl