Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

ANBI en terugwerkende kracht.

Belanghebbende is een stichting, opgericht door twee particulieren met als doel gelden uit de nalatenschap van hun overleden broer te doneren aan liefdadigheidsprojecten in Brazilië en Paraguay. Bij beschikking met dagtekening 13 mei 2013 heeft de inspecteur belanghebbende met terugwerkende kracht niet meer aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In geschil is of belanghebbende voldoet aan de gestelde administratieverplichtingen en of de ANBI-status derhalve terecht met terugwerkende kracht is ingetrokken.

Oordeel Rechtbank

De Rechtbank oordeelt dat niet relevant is of belanghebbende voldoet aan de administratieverplichtingen genoemd in art. 52 AWR (wat moet een iemand bijhouden die administratieplichtig is) en art. 5 en 9 van haar statuten; relevant is of zij voldoet aan de vereisten van art. 41a, 41b en 41c Uitv.reg. IB 2001. Gelet op de eenvoudige aard en de beperkte omvang van de activiteiten van belanghebbende, is de Rechtbank van oordeel dat van belanghebbende niet kan worden verlangd dat zij een administratie bijhoudt van de genoemde liefdadigheidsprojecten. De administratie van belanghebbende waarborgt voldoende dat de bijeengebrachte middelen daadwerkelijk en controleerbaar ten behoeve van haar doelstelling worden ingezet. Dat de jaarstukken achteraf zijn opgesteld, maakt dit niet anders. Ook acht de Rechtbank aannemelijk dat de doelstelling en de feitelijke activiteiten van belanghebbende in gelijke mate (tot 2010, tenminste 50%) dan wel nagenoeg geheel (vanaf 2010, 90%) het algemeen belang dienen.

Meer weten over de ANBI status?

Neem vrijblijvend contact met ons op per email.18 Feb 2015Waardeer het artikel ANBI status niet ingetrokken

ANBI status niet ingetrokken heeft een waardering van 7 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl