Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Een vererfde lijfrenteverplichting ook aftrekbaar bij erfgenaam

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde op 15 maart 2012 dat een erfgenaam een vererfde lijfrenteverplichting aan een ANBI als gift mag aftrekken, omdat bij de erflater sprake was van vrijgevigheid.

De casus

Een dame schenkt ‘vrij van recht’ aan een ANBI een aanspraak op een vijf jaar durende lijfrente in de vorm van certificaten van aandelen. De lijfrente is afhankelijk van haar leven en dat van een broer van belastingplichtige, de heer X. Moeder overlijdt. De heer X is voor 17% erfgenaam in de nalatenschap. De erfgenamen voeren na afwikkeling van de nalatenschap de lijfrenteverplichting uit. X trekt in zijn belastingaangifte een persoonsgebonden aftrekpost af wegens giften. Volgens Hof Amsterdam had X - door aanvaarding van de nalatenschap - de plicht uitvoering te geven aan de schenking van de moeder aan de ANBI. Op het moment dat de moeder van X de lijfrenteverplichting aanging, vond de vermogensverschuiving van moeder aan de stichting plaats. Of sprake is van vrijgevigheid moet worden beoordeeld op het moment van de schenking door de moeder en niet op het moment van de jaarlijkse overdracht van de lijfrente in de vorm van certificaten van aandelen. De overgang onder algemene titel na het overlijden vormt geen reden voor fiscale herkwalificatie van de lijfrenteverplichting en X kan in plaats van de moeder aanspraak maken op giftenaftrek. De enkele vertraging in de uitvoering van de verplichting bij of na de afwikkeling van de nalatenschap betekent nog niet dat er geen sprake meer is van aftrekbare gelijkmatige lijfrente-uitkeringen die als gift aftrekbaar zijn.

Terug19 Apr 2012Waardeer het artikel Lijfrente aan ANBI kan vererven

Lijfrente aan ANBI kan vererven heeft een waardering van 9.4 / 10 punten met 8 beoordelingen.naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl