Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfgenamen hebben volgens de Hoge Raad recht op giftenaftrek voor een op hen overgegane verplichting tot het doen van een periodieke gift

De moeder van een belanghebbende heeft in 2001 aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) een aanspraak op een vijf jaar durende lijfrente in de vorm van certificaten van aandelen geschonken. Deze schenking was vrij van recht, moeder betaalde dus ook de schenkbelasting. De lijfrente is afhankelijk van het leven van de moeder en de broer van belanghebbende. Nadat de moeder van belanghebbende in 2002 is overleden, voeren de erfgenamen na de afwikkeling van de nalatenschap de lijfrenteverplichting netjes verder uit. De Hoge Raad oordeelt dat belanghebbende eveneens recht heeft op giftenaftrek ter zake van de periodieke lijfrenteverplichting die als gevolg van het overlijden van zijn moeder op hem is overgegaan. De Staatssecretaris was het hier niet mee eens.

Er was tevens sprake van betaling van twee termijnen ineens in 2003, namelijk de tweede en de derde termijn. Aftrek ten aanzien van de tweede termijn in 2003 wordt door de Hoge Raad ook gehonoreerd, ondanks dat deze al in 2002 rentedragend was geworden en ook al in 2002 aftrekbaar zou zijn geweest.

De Staatssecretaris was het er dus niet mee eens, omdat volgens hem niet voldaan was aan drie eisen, die gelden voor giftenaftrek:

  • er moet sprake zijn van vrijgevigheid;
  • er moet een vermogensverschuiving plaats hebben;
  • er is sprake van vaste en gelijkmatige uitkeringen

Of aan de eerste twee eisen wordt voldaan, is te bepalen naar de situatie op het moment waarop de schenkingsovereenkomst tot stand komt, derhalve al in 2001. De schenking in 2001 heeft een waardeverschuiving van moeder naar de stichting veroorzaakt. Het is niet in geschil dat de moeder uit vrijgevigheid deze verplichting en de verplichting om het schenkingsrecht voor haar rekening te nemen, op zich heeft genomen. Deze verplichtingen veranderen niet van aard, nadat ze na het overlijden van de moeder zijn overgegaan op belanghebbende.

Aan de derde eis wordt volgens de Hoge Raad eveneens wel voldaan. Dat belanghebbende de in 2002 vervallen termijn pas in 2003 heeft voldaan, neemt niet weg dat wordt voldaan aan de eis dat de uitkeringen vast en gelijkmatig moeten zijn. 

Het door belanghebbende betaalde en te betalen schenkingsrecht is aftrekbaar als andere, niet periodieke gift.8 Mei 2013


Waardeer het artikel Aftrek gift ook na vererving lijfrenteverplichting
naar bovenZoeken

Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl