Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Rijksmonument als eigen woning in 2012

Ten aanzien van de gewone eigen woning geldt dat alleen de betaalde hypotheekrente (onder omstandigheden) aftrekbaar is. Normaliter zijn onderhoudskosten met betrekking tot de eigen woning (en box 3-woningen) niet aftrekbaar. Voor een rijksmonument is dat anders!

Regeling 2012 inkomstenbelasting

De regeling is in 2012 versoberd. De wet luidt als volgt:

  • Als uitgaven met betrekking tot een monumentenpand worden in aanmerking genomen 80% van de drukkende onderhoudskosten, indien het een eigen woning betreft of indien het een bezitting betreft waarvan de belastingheffing in box 3 wordt betrokken en waarvan de waardeveranderingen de belastingplichtige direct of indirect grotendeels aangaan.
  • Onder monumentenpand wordt verstaan een pand dat is ingeschreven in één van de registers, bedoeld in artikel 6 of artikel 7 van de Monumentenwet 1988.
  • Onderhoudskosten van een monumentenpand zijn de kosten van werkzaamheden daaraan voor zover die ertoe hebben gestrekt het pand, zoals dat bij aanvang van de werkzaamheden bestond, in bruikbare staat te herstellen of te houden en in redelijkheid zijn gemaakt.
Deze kosten voor monumentenpanden zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek.

Als uitgaven met betrekking tot een monumentenpand werden tot en met 2011 in aanmerking genomen:

a. indien het een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 betreft: het bedrag van de drukkende onderhoudskosten, lasten en afschrijvingen verminderd met 0,8% van de eigenwoningwaarde;
b. indien het een bezitting betreft die volgens artikel 5.1 in de belastingheffing wordt betrokken en waarbij de daarmee overeenkomende waardeveranderingen van het monumentenpand de belastingplichtige direct of indirect grotendeels aangaan: het bedrag van de drukkende onderhoudskosten, verminderd met 4% van de waarde in het economische verkeer van de bezitting op de peildatum als bedoeld in artikel 5.2, waarbij de waarde in het economisch verkeer van de bezitting wordt bepaald met toepassing van artikel 5.19.

Links: Belastingdienst.

Voor afstemming met de Belastingdienst dient u contact op te nemen met Bureau Monumentenzorg:

Belastingdienst / Utrecht - Gooi
Kantoor Amersfoort / Bureau Monumentenpanden
Postbus 4050
3800 EB  Amersfoort
Telefoon: (033) 450 52 77

Overdrachtsbelasting

De vrijstelling van overdrachtsbelasting is per 1 januari 2010 vervallen.2 Aug 2012


Waardeer het artikel Wonen in een Rijksmonument

Wonen in een Rijksmonument heeft een waardering van 5.8 / 10 punten met 4 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl