Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Gevolgen bloot eigendom en NSW

Volgens de Natuurschoonwet 1928 kunnen de eigenaar en de erfpachter of vruchtgebruiker aanspraak maken op de NSW-status. Een bloot eigenaar is dus volgens de wet geen eigenaar die de rangschikking kan verkrijgen. Slechts een bloot eigenaar van een onroerende zaak met een oppervlak van minder dan 5 hectare mag rangschikken als er sprake is van een zogenaamde huuranaloge erfpacht (artikel 3a besluit NSW). De economische eigendom (enig risico van waardeverandering) is dan dus niet overgedragen.

Huuranaloog: de erfpachter heeft geen economisch belang bij de onroerende zaak, hij mag de grond en / of opstal gebruiken. Koopanaloog: de erfpachter heeft een economisch belang, bijvoorbeeld bij de waardestijging van de zaak.

Complicaties ontstaan als een eigenaar een deel in onbezwaarde eigendom heeft en een deel belast is met het recht van erfpacht of vruchtgebruik. Een gezamenlijke rangschikking met "de buurman" moet dan soelaas bieden. In bepaalde gevallen kan dan nog een oplossing bieden. Inmiddels is deze situatie als onbillijk ervaren en is er een besluit uitgevaardigd.

Besluit 29 juni 2011

Op 29 juni heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit het licht doen doen zien, waarin hij enkele zaken op het gebied van de Natuurschoonwet toelicht. Klik hier voor het gehele besluit.

In punt 7 van het besluit staat kort samengevat het volgende. De eigenaar van een landgoed waarop een vruchtgebruik of een recht van erfpacht rust heeft geen recht op de NSW-faciliteiten. Hij is geen eigenaar. Op grond van de hardheidsclausule wordt deze onbillijke uitwerking verzacht. De bloot eigenaar heeft op verzoek ook recht op de faciliteiten artikel 7 (vrijstelling schenk- en erfbelasting) en 9a (vrijstelling overdrachtsbelasting) van de wet. Deze goedkeuring geldt zolang de rangschikking voor de pachter of vruchtgebruiker bestaat, tenzij hiermee de bloot eigenaar wel vol eigenaar wordt en deze een rangschikking heeft aangevraagd op zijn eigen naam.

Samengevat: de eigenaar en de (erf)pachter of vruchtgebruiker kunnen een rangschikking aanvragen, met het besluit uit 2011 in de hand kunnen bloot eigenaren dat nu ook.

Meer weten: mail naar Y.H. (Yvo) Burkink FB.2 Aug 2012


Waardeer het artikel NSW en bloot eigendom

NSW en bloot eigendom heeft een waardering van 8 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl