Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

NSW landgoed en vruchtgebruik

Wij krijgen regelmatig vragen over de gevolgen bij overlijden van het verkrijgen van een Natuurschoonwet (NSW) landgoed, waarop het vruchtgebruik rust ten behoeve van de langstlevende echtgenoot. In dit artikel geven wij een korte toelichting.

Erfbelasting: vrijstelling voor blote eigendomsverkrijging

Voor de erfbelasting geldt dat de verkrijger van een landgoed een gedeeltelijke of gehele vrijstelling (beter gezegd: een beroep kan doen op de invorderingsfaciliteit) heeft van erfbelasting. Dat betekent dat, indien wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn aan een NSW-status, de heffing van erfbelasting wordt opgeschort. Na 25 jaar is deze vrijstelling definitief. Ook de verkrijging van een landgoed waarop het vruchtgebruik van de langstlevende rust geniet deze vrijstelling. 

Box 3: alleen vrijstelling bij vol eigendom!

Op grond van de wet (artikel 5.4 ,lid 3a van de Wet IB 2001) is een vermogensbestanddeel geen bezitting in box 3 voor de kinderen als er een vruchtgebruik op rust ten behoeve van de langstlevende ouder. Anders gezegd, de hele waarde wordt bij de langstlevende in aanmerking genomen in box 3. Dat noemt men defiscalisering. 

Let op: de waarde is door de NSW-status (behoudens de opstallen) vrijgesteld, uiteraard indien en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarde, mits er sprake is van vol eigendom! Pas na overlijden van de langstlevende zijn de kinderen volledig eigenaar van het geheel, omdat dan het vruchtgebruik vervalt. Dan geldt (pas weer) de vrijstelling. Vaak zal dit aspect in de praktijk niet worden onderkend, maar dit is een punt van aandacht. Bespreek met uw fiscalist / notaris hoe dit te voorkomen of op te lossen!

Pas op met de wettelijke verdeling

Bij afwezigheid van een testament is de wettelijk verdeling van toepassing. De erfgenamen (de kinderen) krijgen dan geen goederen en geld, dus ook geen aandeel in het landgoed, maar een vordering op de langstlevende partner. Door de Hoge Raad is op 27 november 2009 (BNB 2010/209) beslist dat deze vordering niet kwalificeert als een vrijgestelde verkrijging van een Natuurschoonwet landgoed.

Tip

Maak een testament of laat uw testament toetsen.15 Okt 2015


Waardeer het artikel NSW landgoed en vruchtgebruik
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl