Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Voorbeeld ongewild beneficiair aanvaarden

Het ontvangen van een erfenis is prettig, maar alleen als de boedel positief is. Erfgenamen moeten dan ook goed nadenken over de gevolgen van de situatie waarin ze komen. De keuzes:

  • Aanvaarden, als de boedel duidelijk positief is.
  • Verwerpen, als er per saldo schulden zijn.
  • Beneficiair aanvaarden, als het nog niet zeker is en er meer onderzoek nodig is.

De keuze kan maar eenmaal gemaakt worden en de keuze voor beneficiair aanvaarden moet gemaakt worden bij de Rechtbank in de plaats van de overledende. Kosten voor deze zekerheid bedragen € 140. Zie het maar als een verzekeringspremie. Een soort annuleringsverzekering.

Een praktijkcasus

Let op dat men zomaar in een situatie kan komen, dat men zuiver heeft aanvaard. Dat kan blijken uit een gedraging als erfgenaam. Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag (8 april 2014) blijkt dat men, vaak zonder zich dit te realiseren, zich al als erfgenaam gedraagt.
In het onderhavige geval gingen enkele erfgenamen de uitvaart regelen, een kist uitzoeken, uitnodigingen bespreken en al dat soort zaken dat bij een overlijden normaal gesproken hoort. Geen probleem dus. Dit deed men echter onder het genot van een maaltijd, waarvan de kosten ad € 119 ten laste van de rekening van de erflaatster werden gebracht. Volgens het Hof hebben de erfgenamen dus de gelden van de nalatenschap ten eigen behoeve gebruikt en, hoe gering van omvang dan ook, over het vermogen van erflater beschikt. Ook het verrekenen van een vordering van één van de erven op de nalatenschap is een beheershandeling. 
Beroep op de later gedane beneficiaire aanvaarding bood geen soelaas meer.

Conclusie

Een samenzijn is geen probleem, maar niet op de portemonnee van de erflater. Ook al is het maar € 119.11 Aug 2014Waardeer het artikel Voorbeeld ongewild beneficiair aanvaarden
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl