Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfenis ontvangen? Overweeg beneficiaire aanvaarding!

Als iemand overlijdt, is dat een droevige aangelegenheid. Een erfenis ontvangen zal daarentegen wel als prettig worden ervaren. Let op dat een erfgenaam, anders dan een legitimaris, niet alleen alle bezittingen erft, maar ook alle schulden voor zijn kiezen krijgt. Vaak is het niet direct duidelijk wat er allemaal in de nalatenschap zit en of er nog schulden zijn. Bij onzekerheid kunt u het risico uitsluiten, dat u er financieel bij in schiet. 

Als iemand is overlijdt, zijn er dus drie mogelijkheden.

1. Erfenis zuiver aanvaarden

Hiermee krijg je de gehele erfenis met alle bezittingen en schulden. Op dit moment is het nog zo geregeld dat, wanneer er een schuld is, deze naar de erfgenamen gaat. Is er bijvoorbeeld een hypotheekschuld op de woning of is er een belastingschuld of consumptieve schuld, dan zijn deze schulden te verhalen op de erfgenamen.

2. Erfenis verwerpen

Hiermee doet u afstand als erfgenaam. In het geval van schulden is dat prettig, maar er kan dan ook geen aanspraak gemaakt worden op andere zaken, waaronder de familiestukken. Soms is het echter de enige oplossing. Let op als er kinderen zijn. Schuldeisers kunnen zich na verwerpen melden bij de opvolgende erfgenaam. Daarmee kunnen uw kinderen aansprakelijk worden voor de schulden van de erflater. Minderjarigen moeten een erfenis altijd beneficiair aanvaarden.

3. De erfenis beneficiair aanvaarden

Met beneficiair aanvaarden of aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt u de erfenis wel, maar als blijkt dat er per saldo meer schulden zijn dan bezittingen in de boedel zitten, bent u niet aansprakelijk voor deze schulden. Er moet daarvoor een verklaring van erfenis afgelegd worden bij de Rechtbank in de regio waar de overledene zijn laatste woonplaats had. Als je met alle erfgenamen besluit om de erfenis beneficiair te aanvaarden, dan is het genoeg als één iemand dat namens alle erfgenamen dat bij de Rechtbank doet. In dit geval betaalt u eenmalig griffiekosten van circa  € 120.

In twee gevallen wordt een nalatenschap automatisch beneficiair aanvaard, namelijk:

  • als de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige, een onder curatele / bewindgestelde drie maanden laat verlopen zonder een keuze te maken. De bedoeling van deze regel is het beschermen van de minderjarigen tegen een negatieve nalatenschap;
  • als een mede-erfgenaam al beneficiair heeft aanvaard en u zelf nog geen keuze hebt gemaakt. In dat geval geldt ook automatisch voor u de beneficiaire aanvaarding, tenzij u daarna alsnog zuiver aanvaardt.

Na een beneficiaire aanvaarding volgt een vereffening. Als er per saldo meer schulden dan bezittingen zijn, zal de Kantonrechter gaan bepalen aan welke schuldeiser wat toekomt, zoals bij een faillissement. Er hoeft geen vereffening plaats te vinden indien:

  • er een bevoegde executeur is die kan aantonen dat het saldo van de erfenis voldoende is om de schulden te voldoen;
  • indien een wettelijk vertegenwoordiger (vaak een ouder namens een kind) beneficiair heeft aanvaard, kan deze de kantonrechter verzoeken tot ontheffing van de verplichting tot vereffening. Dit wederom als het saldo van de erfenis positief is;
  • indien bij een wettelijke verdeling niet de langstlevende echtgenoot maar (een wettelijke vertegenwoordiger van) een kind beneficiair heeft aanvaard. De belangen van kinderen zijn bij de wettelijke verdeling voldoende wettelijk beschermd;
  • daarnaast kan de Kantonrechter worden verzocht u te ontheffen van bepaalde verplichtingen van de wettelijke vereffeningsprocedure of zelfs de hele vereffeningsprocedure op te heffen.

Het beneficiair aanvaarden brengt wel een hoop gedoe met zich mee. Denk u hier dus goed over na.

Het is zeer belangrijk dat de erfgenaam die beneficiair aanvaardt zich niet gedraagt als erfgenaam. Doet hij dat wel, dan aanvaardt hij de erfenis alsnog zuiver. Hierover zijn in 2012 Kamervragen gesteld, de vragen en de antwoorden leest u hier. Door te beschikken over de goederen handelt u al snel als erfgenaam. In sommige gevallen kunt u niet anders, overleg dan met een notaris hoe u dit moet oplossen.

Een ander voordeel boven verwerpen van de erfenis, is dat men nog wel aanspraak kan maken op specifieke erfstukken. Die moeten dan worden gekocht tegen de waarde in het economisch verkeer, maar u bent ze dus niet kwijt. Vaak betreft het persoonlijke stukken die niet veel waard zullen zijn, maar het kan ook kostbaarheden betreffen. Iedere erfgenaam kan zelf besluiten al dan niet (beneficiair) te aanvaarden.

Recht van beraad.
Een erfgenaam moet weten hoe de vork financieel gesproken in de steel zit en heeft tijd nodig om dit uit te zoeken. Dit heet het recht van beraad. Gedurende drie maanden kan daarvoor actie worden ondernomen en mogen schuldeisers de schulden niet op de erfgenamen verhalen. De termijn kan nog wel worden verlengd door de Rechtbank met een periode van drie maanden.4 Jul 2013Waardeer het artikel Erfenis? Overweeg benificair aanvaarden!

Erfenis? Overweeg benificair aanvaarden! heeft een waardering van 7 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl