Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Beperking schulden nalatenschap na zuivere aanvaarding

Een erfenis aanvaarden is niet geheel zonder financieel risico. Bij zuiver aanvaarden van de erfenis erft u weliswaar de bezittingen van de erflater, maar ook de eventuele schulden krijgt u voor uw kiezen. Volgens het huidige erfrecht kan door beneficiair te aanvaarden de erfgenaam voorkomen dat hij of zij met het privévermogen (niet geërfde vermogen) aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. Lees meer over beneficiair aanvaarden. De erfgenaam verkrijgt dan namelijk alleen de goederen van de erfenis die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Een erfgenaam hoeft dan nooit meer te betalen dan het vermogen dat is nagelaten. U moet daarvoor wel een verklaring afleggen bij de Rechtbank en griffierechten betalen.

Wetsvoorstel

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie komt nu met een wetsvoorstel, dat erfgenamen tegemoetkomt die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met hun eigen vermogen aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de Rechtspraak. De bewindsman heeft de maatregel eerder per brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. Met het huidige recht kunnen mensen in de problemen komen. Het gaat om de situatie dat de nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver is aanvaard: de erfgenaam verkrijgt alle goederen en schulden uit de erfenis. Als in zo’n situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald, dan moet hij deze met eigen geld betalen. Dit kan tot onbillijke situaties leiden. De Staatssecretaris vindt het redelijk dat in dergelijke - uitzonderlijke - omstandigheden de erfgenaam wordt beschermd tegen onverwachte schulden als hem niets valt aan te rekenen. Bijvoorbeeld een te laat gevorderde eigen bijdrage AWBZ.  Een schuld ontstaan door een onverkoopbaar huis valt dus niet onder de nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden bekend (behoren te) zijn bij erfgenamen.

Wat te doen?

Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen om - geheel of gedeeltelijke - ontheffing te vragen. Verleent de kantonrechter de erfgenaam volledige ontheffing, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog wel met eigen vermogen moet betalen. Toch blijft het een beter idee om goed na te denken over de gevolgen en bij twijfel gewoon te kiezen voor een beneficiaire aanvaarding.

De voorgestelde wettekst luidt als volgt:

Artikel 194a  Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, kan binnen drie maanden na die ontdekking de kantonrechter verzoeken om geheel of gedeeltelijk te worden ontheven van zijn verplichting deze schuld uit zijn vermogen te voldoen voor zover deze niet uit zijn erfdeel kan worden voldaan. De kantonrechter stelt vast of en in hoeverre redelijkerwijs niet van de erfgenaam kan worden gevergd dat hij deze schuld uit zijn overige vermogen voldoet.6 Feb 2014


Waardeer het artikel Beperking aansprakelijkheid voor schulden nalatenschap

Beperking aansprakelijkheid voor schulden nalatenschap heeft een waardering van 10 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl