Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Afhandelen van een erfenis

U bent erfgenaam en u moet de erfenis afhandelen. In dit artikel een draaiboek om de nalatenschap volledig af te wikkelen. Het stapsgewijs afwikkelen van een nalatenschap is verstandig omdat u dan niets kunt vergeten.

Checklist afhandelen erfenis

 1. Overlijdensakte: bij het overlijden krijgt u een zogenaamde overlijdensakte, maak hiervan afschriften, deze heeft u regelmatig nodig. Veelal zal de uitvaartonderneming deze akte voor u regelen.
 2. Erfgenamen: u moet eerst weten wie de erfgenamen zijn, deze moeten namelijk het testament afronden. Het kan zijn dat er in het testament één persoon is aangewezen om het testament af te ronden, de zogenaamde executeur. Als er geen testament is, dan wijst de Nederlandse wet de erfgenamen aan, laat u in beide gevallen voorlichten door een notaris.
 3. Is er een testament? Een testament dat via een notaris is opgesteld wordt centraal in Nederland bijgehouden. Dit wordt vastgelegd bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag (Postbus 19398 te 2500 CJ Den Haag, bellen kan ook 0900 - 114 4 114 ) . Bij dit register kunt u informeren bij welke notaris het testament is opgesteld. U moet dan wel de overlijdensakte hebben.
 4. Wie gaat testament afwikkelen? De erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap resp. erfenis. U moet dus samen alles regelen. Het is slimmer en sneller om één persoon te machtigen die namens de erfgenamen het testament of de erfenis afwikkelt. Deze persoon moet dan wel een volmacht hebben om de zaken te kunnen regelen. Let erop dat u deze volmacht altijd eenzijdig kunt intrekken als blijkt dat er zaken worden geregeld welke u niet wenst.
 5. De verklaring van erfrecht: als iemand is komen te overlijden, kan er niemand meer beslissen over lopende zaken, zoals betalingen, bankzaken, etc. De bank zal betalingen en overboekingen weigeren (veelal worden begrafeniskosten wel overgemaakt). Als er sprake is van een zogenaamde en / of-rekening is er niks aan de hand, deze kan gewoon worden gebruikt (mits de andere gerechtigde(n) nog leven). Om richting derden (banken, uitkeringsinstanties, etc.) te kunnen aangeven dat u erfgenaam bent, moet u een zogenaamde verklaring van erfrecht hebben, deze moet de notaris opstellen. Via deze site kunt u eenvoudig en voordelig een verklaring van erfrecht laten opstellen.
 6. Opzeggen contributies en abonnementen: als u een opstelling maakt van alle betalingen gedurende de laatste 12 maanden, heeft u alle abonnementen en contributies meestal wel in beeld. Stuur naar alle instellingen een brief (met kopie overlijdensakte en verklaring van erfrecht) met het verzoek het abonnement per direct stop te zetten. Eventueel vooruit betaalde bedragen worden soms terugbetaald, vraag hier wel om. Meld ook in de brief dat u graag een bevestiging wilt ontvangen.
 7. Huurwoning: huur op de eerste mogelijke datum opzeggen. Het huis moet meestal in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, dit weet u niet altijd. Bel daarom vrij snel na het overlijden met de verhuurder.
 8. Koopwoning: in overleg met de erfgenamen verkopen aan een derde of een erfgenaam. Maak duidelijk afspraken over de verkoopprijs en de bodemprijs.
 9. Inboedel: de inboedel moet worden verdeeld of verkocht. Meestal levert dit bij de erfgenamen de meeste emoties en / of problemen op. Regel het praktisch, bijvoorbeeld door "om en om" te kiezen en / of er een loterij van te maken. In de praktijk wordt ook vaak met een verlanglijst gewerkt, de top 3 zaken zijn dan meestal eenvoudig te verdelen. Ken aan de inboedelzaken - indien nodig - een waarde toe, dit voorkomt gezeur achteraf.
 10. Overlijdensaangifte: de Belastingdienst stuurt binnen enkele maanden (meestal tussen 3 tot 6 maanden) na het overlijden een zogenaamde overlijdensaangifte (het F-biljet). Over het jaar waarin de persoon is overleden moet nog aangifte worden gedaan, dit tot het moment van overlijden. De te betalen inkomstenbelasting mag in mindering worden gebracht op de aangifte inzake erfbelasting resp. recht van successie, een te ontvangen bedrag moet hier worden aangegeven (zie ad 11). U kunt een complexe aangifte het beste door een deskundige laten invullen, kijk hiertoe hier.
 11. Erfbelasting: de aangifte erfbelasting moet ook worden verzorgd, kijk voor een uitgebreide toelichting naar dit onderdeel hier op de site.
 12. Het geld verdelen: na verloop van een maand of 12 kunt u tot afronding en afrekening van de nalatenschap overgaan. Het is praktisch om alle geld op één bankrekening te parkeren en van hieruit alle schulden te betalen. Let erop dat belastingschulden vaak laat binnenkomen. Wellicht moet er nog rekening worden gehouden met de waarde van inboedelzaken die al zijn verdeeld (ad 9). Laat alle erfgenamen voor akkoord tekenen voordat u tot een verdeling overgaat, dit voorkomt problemen achteraf.

Vragen over afhandeling van een erfenis

Als u vragen of opmerkingen heeft over de erfenis, het verwerpen van een erfenis, de inzage in een testament, de aangifte erfbelasting, het afhandelen van een erfenis, etc., kunt u zonder verdere verplichtingen onderstaand vragenformulier invullen. U krijgt dan binnen 48 uur bericht van onze notaris of fiscaal jurist. Het is voor de praktijk verstandig om gratis een orienterend gesprek met onze notaris of fiscaal jurist in te plannen, hij kan u prima informeren over uw rol, de problemen en wettelijke of juridische kanten.

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en elke partner zal u eerst een offerte aanbieden dan wel zonder verdere kosten uw vraag beantwoorden. U kunt ons ook bellen of geheel vrijblijvend een email sturen.27 Jul 2012Waardeer het artikel Afhandelen van een erfenis

Afhandelen van een erfenis heeft een waardering van 9.3 / 10 punten met 4 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl