Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Wel erfenis en geen erfbelasting

In sommige situaties krijgt u wel een erfenis, maar bent u geen erfbelasting verschuldigd. De belangrijkste bijzondere regelingen worden in dit artikel behandeld.

1. Erflater woont in buitenland

De erflater is een Nederlander en woont al meer dan 10 jaar in het buitenland. U bent dan over de nalatenschap geen erfbelasting / successierechten verschuldigd.

2. De erfgenaam komt zelf te overlijden

Als de erfgenaam binnen 30 dagen nadat hij of zij de erfenis heeft ontvangen komt te overlijden, is er geen erfbelasting / successierecht verschuldigd. De aanslag over de eerste erfenis wordt dan vernietigd.

3. Geen erfbelasting over nabestaandenpensioen

U erft van uw partner een nabestaandenpensioen. Over de waarde van het nabestaandenpensioen hoeft u geen erfbelasting / successierechten te betalen. De waarde van het nabestaandenpensioen moet u wel in mindering brengen op de vrijstelling waar u als partner recht op heeft, dit kan uw vrijstelling behoorlijk inperken. Er blijft altijd een vrijstelling van zo'n € 150.000 over (voor 2012 is deze minimale vrijstelling € 155.930).

4. Geen erfbelasting over AOW- of ANW-uitkering

Uw partner komt te overlijden en ontvangt daarna een zogenaamde Algemene Nabestaanden Wet Uitkering (ANW-uitkering). Over deze ANW-uitkering hoeft u geen erfbelasting / successierechten te betalen. De rechten op een ANW-uitkering hebben geen gevolgen voor de vrijstelling voor de erfbelasting, dus geen korting op de vrijstelling voor de erfbelasting. Dit geldt ook voor de AOW-uitkering die u ontvangt.

5. Geen erfbelasting over uitkering van werkgever erflater

De werkgever van de erflater (uw partner die is overleden) zal soms iets betalen aan de werknemer of diens nabestaanden, bijvoorbeeld omdat de werknemer een beperkt pensioen heeft opgebouwd. Over een dergelijke betaling hoeft u geen erfbelasting te betalen, mits de werkgever de betaling verricht als een morele verplichting. Dit is een bijzondere situatie waarbij advisering door een fiscaal jurist (en soms afstemming met de Belastingdienst) wenselijk is.

In sommige gevallen zal de werkgever een eenmalige uitkering van 1 of 2 maandsalarissen aan de werknemer resp. diens erfgenamen betalen. Mits er eenmalig niet meer dan 3 keer het laatste bruto maandloon van de werknemer wordt uitbetaald, is de uitkering belastingvrij.

6. Een ANBI of SBBI ontvangt de erfenis

Als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)  een erfenis ontvangt, is er meestal geen erfbelasting of successierechten verschuldigd. Hiervoor gelden diverse voorwaarden. Controleer wel of de ANBI een erkende ANBI is.

Vragen over erfenis en geen belasting betalen

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u onderstaand vragenformulier invullen. De vraag wordt gratis beantwoord. U kunt ons ook bellen.26 Aug 2012Waardeer het artikel Wel erfenis maar geen erfbelasting

Wel erfenis maar geen erfbelasting heeft een waardering van 9 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl