Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Waardering erfenis

Over vrijwel alles wat u krijgt uit een nalatenschap moet u belasting betalen. Of u het verkrijgt als erfgenaam of als legataris is niet van belang. De belasting die u moet betalen noemt men successierechten (thans erfbelasting). De erfbelasting kan worden beperkt door:

 • verkrijgen vruchtgebruik;
 • speciale vrijstellingen (zoals bij verkrijging onderneming);
 • vrijstellingen voor  de erfbelasting (afhankelijk van uw verwantschap);
 • erflater woont (sinds 10 jaar) niet meer in Nederland;
 • u ontvangt een uitkering van de voormalig werkgever.

De waarde van een nalatenschap

Voordat u de waarde van een nalatenschap kunt vaststellen, moet u een aantal zaken in kaart brengen, de belangrijkste zijn:

 1. Moeten gedane schenkingen door de erflater worden ingebracht?
 2. Eisen bepaalde erfgenamen hun erfdeel op?
 3. Zijn alle schulden bekend?
 4. Wat zijn de kosten van de begrafenis / crematie?
 5. Wie krijgen er legaten?

Hetgeen wordt nagelaten heet de nalatenschap. De nalatenschap gaat over naar de erfgenamen. De erfgenamen moeten een aangifte erfbelasting indienen, deze rol kan ook bij de executeur liggen. De waarde van de nalatenschap is simpel: de waarde van de bezittingen, te verminderen met de waarde van de schulden, dit op de dag dat de persoon is overleden (de sterfdag). De uiteindelijke erfbelasting wordt berekend over de waarde die een erfgenaam of legataris verkrijgt.

Als u enkel geld zou krijgen, dan is het eenvoudig. De waarde is namelijk helder. Op het moment dat u onroerende (woning, grond, vakantiewoning) of roerende zaken (auto, meubel, kunst, etc.) verkrijgt, moet er een waardering plaatsvinden. De Belastingdienst gaat voor de waarde van de nalatenschap uit van de waarde in het economische verkeer (de vrije verkoopwaarde).

 • De vraag voor waardering: Wat zouden de goederen hebben opgebracht als deze op de sterfdag zouden worden verkocht aan de hoogst biedende partij?

Er zijn diverse bijzondere aandachtspunten bij waarderingen, hieronder de belangrijkste:

 1. Waardering van beursgenoteerde effecten: waarderen op de sterfdag via de slotnotering.
 2. Waardering onderneming: zie onder, neem contact op met een notaris of fiscaal jurist.
 3. Eigen woning: de WOZ-waarde in het kalenderjaar van overlijden. De erfgenamen kunnen bezwaar maken.
 4. Vakantiewoning: waarde economisch verkeer, soms waardedrukkend effect bij verhuur.
 5. Pensioenen en lijfrenten: aanspraak is vrijgesteld voor de erfbelasting / successierechten. Waardering is nodig omdat de waarde in mindering moet worden gebracht op de vrijstellingen voor de erfbelasting. De waarde wordt via een vaste tabel bepaald, zie onder.

Waardering van vruchtgebruik in nalatenschap

Soms krijgt u een roerende of onroerende zaak of een belegging niet in eigendom, maar krijgt u enkel het vruchtgebruik. De waardering van vruchtgebruik is in de wet opgenomen. Het vruchtgebruik wordt door de Belastingdienst vastgesteld op 6% van de waarde van de betreffende zaak. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de leeftijd van de verkrijger.

 • Jonger dan 20 jaar is > factor 16;
 • 20 jaar of ouder doch jonger dan 30 jaar > factor 15;
 • 30 jaar of ouder doch jonger dan 40 jaar > factor 14;
 • 40 jaar of ouder doch jonger dan 50 jaar > factor 13;
 • 50 jaar of ouder doch jonger dan 55 jaar > factor 12;
 • 55 jaar of ouder doch jonger dan 60 jaar > factor 11; 
 • 60 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar > factor 10;
 • 65 jaar of ouder doch jonger dan 70 jaar > factor 8;
 • 70 jaar of ouder doch jonger dan 75 jaar > factor 7;
 • 75 jaar of ouder doch jonger dan 80 jaar > factor 5;
 • 80 jaar of ouder doch jonger dan 85 jaar > factor 4;
 • 85 jaar of ouder doch jonger dan 90 jaar > factor 3;
 • 90 jaar of ouder > factor 2.

Voorbeeld berekening waarde vruchtgebruik

Henk is in 2010 overleden, in 2012 komt zijn vrouw Truus te overlijden. Het enige bezit van Henk en Truus is een woning in Delden met een waarde van € 300.000, zonder hypotheek. Hun dochter Tamara is 35 jaar en haar broer Willem is 40 jaar. Tamara mag in het huis van haar overleden ouders blijven wonen (vruchtgebruik), haar broer Willem wordt de officiële eigenaar van de woning. De waarde van het aandeel van Tamara is 6% van € 300.000 = € 18.000, dit moet worden vermenigvuldigd met factor 14, derhalve is de waarde van het vruchtgebruik van Tamara € 252.000. De waarde voor Willem is dan € 48.000.

Waardering onderneming in nalatenschap

Een onderneming of een B.V. kan ook tot een nalatenschap behoren. Soms zijn de erfgenamen over de verkrijging van een onderneming of B.V. erfbelasting verschuldigd. Op grond van diverse regelingen in de successiewet kan er kwijtschelding van erfbelasting / successierecht worden verkregen of uitstel van betaling (aan de voortzetter van de onderneming). U moet om kwijtschelding of uitstel verzoeken bij het doen van de aangifte erfbelasting. Als er uitstel of kwijtschelding wordt verleend, zal dit gebeuren in de vorm van een zogenaamde conserverende aanslag. De aanslag moet alsnog worden betaald als de onderneming (binnen 5 jaar) wordt verkocht of gestaakt. Lees dit artikel over de bedrijfsopvolgingsregeling.

Na het overlijden krijgen de erfgenamen ook te maken met een zogenaamd F-biljet, het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting bij overlijden. De inkomsten vanaf 1 januari tot en met de sterfdag moeten hierop worden aangegeven. Er moet worden afgerekend over:

 • winst van de onderneming;
 • overwaarde in de onderneming op de sterfdag (tip: rekening houden met stakingsaftrek, eventueel uitstel door regeling);
 • oudedagsreserve.

Vragen over waarde onderneming

Als u vragen of opmerkingen heeft over de waardering van een onderneming, kunt u deze via onderstaand formulier stellen. U kunt ook contact met ons opnemen.26 Aug 2012Waardeer het artikel Waardering erfenis

Waardering erfenis heeft een waardering van 6 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl