Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Bewijslast erfgenamen en informatiebeschikking

Informatiebeschikking inkeerregeling

De Belastingdienst heeft veel rechten. In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (de AWR) zijn enkele verstrekkende verplichtingen opgenomen waaraan belastingplichtigen moeten voldoen als de Belastingdienst informatie zou opvragen. Deze wet kent ook een informatiebeschikking. De inspecteur die een verzoek tot inlichtingen heeft neergelegd, kan na weigering van deze informatie een beschikking neerleggen. Tegen deze beschikking kan de belastingplichtige in bezwaar en in beroep komen.

Hoe werkt de informatiebeschikking of inlichtingenverplichting?

De inspecteur verzoekt de belastingplichtige om informatie / inlichtingen. Als de belastingplichtige deze informatie niet kan of wil verstrekken, dan kan de inspecteur dit vastleggen in een (voor bezwaar vatbare) beschikking. De belastingplichtige kan hiertegen in bezwaar komen en eventueel hiertegen ook in beroep bij de rechter.

Als de inspecteur de informatiebeschikking niet zou afgeven, dan kan hij later niet de bewijslast omkeren. Als de rechter van mening is dat het verzoek om informatie rechtmatig is, dan krijgt de belastingplichtige alsnog de tijd om aan zijn verplichtingen te voldoen. De bewijslast wordt dan niet omgekeerd als de belastingplichtige de informatie alsnog verstrekt. De rechter mag soms een termijn om informatie aan te leveren weigeren. Als de rechter zou oordelen dat het verzoek om informatie te verstrekken onrechtmatig zou zijn, dan hoeft de belastingplichtige deze informatie niet te verstrekken. Soms kan de belastingplichtige een onkostenvergoeding vragen.

- See more at: http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/inkeerregeling/informatiebeschikking_inkeerregeling/?highlight=informatiebeschikking#sthash.uU2HGauH.dpuf

De informatiebeschikking

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) zijn verplichtingen opgenomen waaraan belastingplichtigen moeten voldoen als de Belastingdienst informatie bij hen zou opvragen. Deze wet kent sinds 2011 ook een informatiebeschikking. De inspecteur die een verzoek tot inlichtingen heeft neergelegd bij een belastingplichtige, kan na weigering van het afgeven van de gevraagde informatie een informatiebeschikking afgeven. Tegen deze beschikking kan de belastingplichtige in bezwaar en in beroep komen.

Hoe werkt de informatiebeschikking of inlichtingenverplichting?

De inspecteur verzoekt de belastingplichtige om informatie / inlichtingen. Als de belastingplichtige deze informatie niet kan of wil verstrekken, dan kan de inspecteur dit vastleggen in een (voor bezwaar vatbare) beschikking. De belastingplichtige kan hiertegen in bezwaar komen en eventueel hiertegen ook in beroep bij de rechter. Als de inspecteur de informatiebeschikking niet zou afgeven, dan kan hij later niet de bewijslast omkeren. Als de rechter van mening is dat het verzoek om informatie rechtmatig is, dan krijgt de belastingplichtige alsnog de tijd om aan zijn verplichtingen te voldoen. De bewijslast wordt dan niet omgekeerd als de belastingplichtige de informatie alsnog verstrekt. De rechter mag soms een termijn om informatie aan te leveren weigeren. Als de rechter zou oordelen dat het verzoek om informatie te verstrekken onrechtmatig zou zijn, dan hoeft de belastingplichtige deze informatie niet te verstrekken. Hoe dit uitwerkt voor erfgenamen blijkt uit onderstaande uitspraak.

Uitspraak Rechtbank inzake informatiebeschikking erven

De inspecteur heeft aan de erven van belastingplichtige (A) vragen gesteld over zijn aangifte IB / PVV. Omdat niet alle gevraagde informatie is verstrekt, heeft de inspecteur een informatiebeschikking afgegeven. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de fiscale verplichtingen in art. 47 en 49 AWR van A zijn overgegaan op diens erfgenamen. Daarbij geldt dat het criterium ‘te zijnen aanzien’ ook na het overlijden uitsluitend betrekking kan hebben op de materiële belastingschuld van A. De aan de erven van A gevraagde informatie kon van belang zijn voor de belastingheffing van A. In zoverre is de informatie terecht gevraagd. De erven hebben een deel van de informatie verstrekt en de overige informatie berust niet bij hen. Van de erven hoeft niet te worden verlangd dat zij een gerechtelijke procedure starten om die informatie alsnog te verkrijgen. Een dergelijke uitleg van art. 47 AWR zou in strijd komen met het evenredigheidsbeginsel.

Conclusie

De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de erven in redelijkheid over meer dan de reeds verstrekte inlichtingen konden beschikken. De erven hebben derhalve aan de op hen rustende verplichtingen voldaan. De informatiebeschikking is daarom ten onrechte afgegeven.3 Dec 2014


Waardeer het artikel Informatiebeschikking erfgenamen ten onrechte

Informatiebeschikking erfgenamen ten onrechte heeft een waardering van 5 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl