Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfbelasting betalen met kunst

Stel, u heeft 3 mooie en kostbare schilderijen en u komt te overlijden. Uw erfgenamen moeten erfbelasting betalen over het vermogen dat van u wordt verkregen. Via een slimme route kunt u erfbelasting besparen door de erfbelasting te betalen met kunst en niet in geld.

Betalen erfbelasting

Als een erfgenaam komt te overlijden, moet er aangifte erfbelasting worden gedaan. Vervolgens worden aanslagen erfbelasting opgelegd die moeten worden betaald. De erfbelasting wordt vrijwel altijd in geld voldaan. Het is ook mogelijk om de erfbelasting in de vorm van kunst te betalen. De kunst wordt dan - min of meer - gewaardeerd op 120% van de waarde. Feitelijk wordt het bedrag van de kwijtschelding op 120% gesteld. Als u bijvoorbeeld € 50.000 aan erfbelasting moet betalen en u heeft een kunstwerk van € 42.000, dan kunt u dit kunstwerk aan de Nederlandse staat overdragen en is er verder geen erfbelasting verschuldigd. De kwijtschelding is nooit meer dan het bedrag dat aan erfbelasting is verschuldigd.

Wat is kunst?

Het is natuurlijk wel de vraag wat als kunst wordt gezien en wat de kunst aan waarde zou hebben. Als kunst wordt aangemerkt voorwerpen van cultureel, wetenschappelijk, kunsthistorisch of nationaal belang. Dit is zo als:

  1. het om roerende voorwerpen gaat;
  2. het kunstvoorwerp een beschermd voorwerp is volgens de wet tot behoud van cultuurbezit (meer informatie: Erfgoed / Collecties, Postbus 16478 te 2500 BL Den Haag);
  3. het kunstvoorwerp wordt gezien als onvervangbaar;
  4. het kunstvoorwerp wordt gezien als onmisbaar;
  5. het kunstvoorwerp een groot nationaal cultuurhistorisch belang heeft;
  6. het kunstvoorwerp een groot nationaal kunsthistorisch belang heeft.

Hoe werkt het betalen van erfbelasting met kunst?

U moet hiervoor natuurlijk in overleg met de Belastingdienst of het ministerie van Financiën. Laat een notaris of fiscaal jurist een brief sturen, hij of zij kent de voorwaarden. In deze brief omschrijft u het kunstwerk, de waarde, de historische waarde, etc. Daarnaast voegt u een taxatierapport bij. In de brief kunt u ook een voorstel doen aan wie de staat het kunstwerk het beste zou kunnen geven (bijvoorbeeld universiteit, museum, etc.). De brief moet u sturen aan:

Ministerie van Financiën

Directoraat Generaal Belastingen

Brieven en Beleidsbesluiten

Postbus 20201

2500 EE  Den Haag

U moet het verzoek tijdig indienen, vanaf 8 maanden na het overlijden zal de Belastingdienst heffingsrente in rekening brengen over de verschuldigde erfbelasting. U kunt eventueel snel een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen en gelijktijdig de brief indienen bij het ministerie van Financiën.

Vragen over erfbelasting betalen met kunst

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bellen of onderstaand formulier invullen, uw vraag wordt dan gratis beantwoord.24 Aug 2012Waardeer het artikel Erfbelasting betalen met kunst

Erfbelasting betalen met kunst heeft een waardering van 9 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl