Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfbelasting betalen

Als u de aangifte erfbelasting heeft ingediend, wordt de erfbelasting door de Belastingdienst berekend. De erfbelasting moet worden betaald door de erfgenamen en eventueel kan één persoon als contactpersoon optreden. Op het aangifteformulier kunt u dit zelf aangeven. In sommige gevallen kunt u uitstel van betaling krijgen. De aanslag erfbelasting wordt meestal binnen 3 maanden na het indienen van de aangifte erfbelasting opgelegd. Als u de aanslag dan nog niet heeft ontvangen, stuur dan een brief naar de Belastingdienst (dit om het oplopen van heffingsrente te voorkomen).

Heffingsrente bij erfbelasting

Als u geld aan de Belastingdienst moet betalen, wordt er heffingsrente gerekend over de betaling. Heffingsrente is een vergoeding voor het feit dat u nog niet heeft betaald, het is dus geen boete. Als u als erfgenaam of erfgenamen erfbelasting moet betalen, moet vanaf 8 maanden na het overlijden rente worden betaald. U moet rente betalen over het bedrag dat u nog moet betalen. U kunt de heffingsrente voorkomen door zelf om een voorlopige aanslag te vragen (zie onder).

Voorlopige aanslag erfbelasting

U kunt zelf een voorlopige aanslag erfbelasting aanvragen als u nog niet precies weet hoeveel erfbelasting er moet worden betaald. Door de voorlopige aanslag voorkomt u dat er heffingsrente in rekening wordt gebracht. U kunt hiertoe dit formulier downloaden. Het is verstandig de voorlopige aanslag uiterlijk binnen 4-5 maanden na het overlijden aan te vragen, hiermee komt de aanslag op tijd binnen.

Uitstel van betaling van erfbelasting

Soms kunt u uitstel van betaling krijgen voor de te betalen erfbelasting. In veel gevallen erft de langstlevende ouder de woning en krijgen de kinderen (nog) niks. De eventueel verschuldigde erfbelasting van de kinderen wordt dan meestal door de langstlevende ouder betaald. De langstlevende ouder kan hiervoor uitstel van betaling krijgen indien:

  1. de erfenis voornamelijk uit de eigen woning bestaat;
  2. de ouder de erfbelasting niet kan betalen;
  3. de erfbelasting niet uit de rest van de erfbelasting kan worden betaald.

De langstlevende ouder kan bij het indienen van de aangifte erfbelasting zelf om uitstel van betaling vragen. De aanslag erfbelasting wordt dan wel opgelegd, maar wordt aangemerkt als een zogenaamde conserverende aanslag. Als de woning wordt verkocht (of als u ergens anders gaat wonen), dan komt het uitstel van betaling te vervallen. Over de aanslag erfbelasting wordt gedurende het uitstel van betaling (invorderings)rente berekend. Deze rente is meestal hoger dan de huidige spaarrente.

Navorderingsaanslag erfbelasting

Als u de aangifte erfbelasting (blijkbaar) niet juist heeft ingediend en de Belastingdienst zou dit achterhalen, dan kan er een zogenaamde navorderingsaanslag erfbelasting worden opgelegd. De aanslag moet dan binnen 5 jaar na het overlijden worden opgelegd. Deze periode van 5 jaar wordt verlengd als u uitstel voor het indienen van de aangifte erfbelasting heeft gehad. Eventueel kan de Belastingdienst bij het opleggen van de navorderingsaanslag erfbelasting een boete opleggen.

Bezwaar en beroep tegen aanslag erfbelasting

Tegen de aanslag erfbelasting kunt u bezwaar maken, dit bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na de aanslag indienen. Als het bezwaarschrift wordt afgewezen kunt u eventueel in beroep bij de rechtbank. Ook kunt u daarna nog in hoger beroep bij het Gerechtshof en daarna zelfs in cassatie bij de Hoge Raad.

Vragen over te betalen erfbelasting

Als u vragen of opmerkingen heeft over de aanslag erfbelasting of hiermee samenhangende zaken, kunt u onderstaand formulier invullen of ons bellen.27 Aug 2012Waardeer het artikel Erfbelasting betalen

Erfbelasting betalen heeft een waardering van 8.5 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl