Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Een fictieve verkrijging

Het is mogelijk dat u niet erft, maar wel te maken krijgt met erfbelasting (vroeger successieheffing). Dit noemt men in de praktijk de fictieve verkrijging voor de erfbelasting. Ook in dat geval moet u erfbelasting (vroeger successierechten) betalen. In dit artikel een korte en bondige weergave van de fictieve verkrijging binnen de erfbelasting.

De fictieve verkrijging bij nalatenschappen

De meest voorkomende fictieve verkrijgingen in onze praktijk zijn de volgende:

  1. De erflater (degene die is overleden) heeft u 180 dagen vóór zijn overlijden een schenking doen toekomen.
  2. De erflater heeft u het bloot eigendom van zijn of haar eigen woning geschonken (mocht er blijven wonen tot aan de dood, het zogenaamde vruchtgebruik of recht van gebruik en bewoning). De aangroei van bloot eigendom naar vol eigendom is de waarde van de fictieve verkrijging.
  3. De erflater heeft iets anders geschonken (bedrijf, aandelen in B.V., effecten, bankrekening, etc.), maar mocht de vruchten hieruit behouden. De aangroei naar het volle eigendom is de fictieve verkrijging.
  4. De erflater heeft in zijn testament bepaald dat u bepaalde zaken tegen een lagere prijs dan de waarde in het economische verkeer (legaat tegen inbreng) erft. Het verschil tussen beide waarden is de fictieve verkrijging. 
  5. U ontvangt bij overlijden een uitkering uit een levensverzekering.

Bij ad 2, 3 en 4 is de fictieve verkrijging enkel van toepassing op:

  • echtgenoten, samenwoners en geregistreerde partners;
  • bloedverwanten tot en met de vierde graad;
  • echtgenoten van de bloedverwanten tot en met de vierde graad.

De graad van bloedverwanten is relatief simpel te bepalen, elke graad is een geboorte, dus een ouder en kleinkind zijn tweede graad en een ouder en kind zijn eerste graad. Neven en nichten zijn vierde graad verwanten.

De waarde van de fictieve verkrijging wordt via een ingewikkelde rekensom bepaald en geeft soms een gezonde basis voor een discussie met de Belastingdienst. Laat dit door een fiscaal jurist of notaris verzorgen.

Geen fictieve verkrijging

Het is niet altijd zo dat er sprake is van een zogenaamde fictieve verkrijging voor de erfbelasting. In een aantal situaties is geen sprake van een fictieve verkrijging, de belangrijkste voorbeelden zijn:

  1. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkbelasting (ouder / kind) is van toepassing.
  2. Er is sprake van een schenking waarvan de schenkbelasting is kwijtgescholden (hardheidsclausule).

Vragen over fictieve verkrijging bij erven

U kunt via onderstaand formulier gratis uw vraag aan een notaris of fiscaal jurist stellen.26 Aug 2012Waardeer het artikel Een fictieve verkrijging

Een fictieve verkrijging heeft een waardering van 7 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl