Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Belasting besparen door zorg voor ouders

Stel dat de zoon de enige erfgenaam is van vader, de vrijstelling voor de erfbelasting bedraagt zo'n € 20.000. Als de zoon zijn vader als mantelzorger zou verzorgen, bedraagt de vrijstelling voor de erfbelasting ruim € 600.000.

Belastingvoordeel mantelzorger

Een kind heeft recht op een vrijstelling voor de erfbelasting van ongeveer € 20.000. Als er sprake is van mantelzorg, dan kan de mantelzorger in aanmerking komen voor de hoge partnervrijstelling voor de erfbelasting van zo'n € 600.000. Het zijn van mantelzorger kan dus zomaar besparing opleveren van ruim € 100.000 euro aan erfbelasting.

Wanneer bent u mantelzorger?

Mantelzorgers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, een opsomming:

  1. Opstelling notarieel samenlevingscontract (sinds 2012) met wederzijdse zorgverplichting (laat dit door een deskundige notaris opstellen).
  2. De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in het jaar voorafgaand aan het jaar van overlijden.
  3. De mantelzorger en de zorgvrager zijn bloedverwanten in de 1e graad (vader - zoon / dochter).
  4. Beide personen zijn meerderjarig (18 jaar en ouder).
  5. Beide personen staan op hetzelfde adres ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente.
  6. Men mag maximaal met 2 personen aan de voorwaarden voldoen.
  7. Eén ouder moet nog leven (anders zijn beide ouders elkaars partner).

Tip mantelzorger

  1. Ook zonder samenlevingsonctract kunt u soms wel mantelzorger zijn, edoch dit gaat vaak mis. U moet dan aan strikte voorwaarden voldoen, waaronder het sinds 60 maanden (5 jaar) op hetzelfde adres wonen.
  2. Een mantelzorgcompliment is een eenmalige netto uitkering (ongeveer € 200) die wordt verleend door de Sociale Verzekeringsbank. De aanvraag moet worden verricht door de zorgvrager (in het voorbeeld de vader).

Indicatie zorvrager bij mantelzorg

Het is belangrijk dat u zich laat voorlichten over de toestand van de zorgvrager (in het voorbeeld "vader"). De persoon moet een AWBZ-indicatie hebben. Als dit niet zo is, dan moet de persoon een zogenaamde nulurenindicatie vragen. De zorg moet verder gaan dan enkel huishoudelijke hulp. Het aanvragen van een AWBZ-indicatie is een flinke klus (10 pagina's met vragen), soms wordt er ook nog een aanvullend (telefonisch) onderzoek verricht. Het aanvragen van de AWBZ-indicatie kan via deze internetsite, meestal is het verstandig om hierbij hulp te vragen.

Modellen mantelzorger

Het aanvragen van een mantelzorgcompliment kunt u hier uitvoeren. Nadere fiscale informatie voor mantelzorgers treft u aan op de internetsite van de Belastingdienst. U kunt de AWBZ-status aanvragen via het CIZ.

Vragen over mantelzorgen aan de notaris

Als u vragen of opmerkingen heeft over de mantelzorger en de vrijstelling voor de erfbelasting, kunt u onderstaand uw vraag stellen aan een fiscaal jurist of notaris.25 Sep 2012Waardeer het artikel Belasting besparen zorg voor ouder

Belasting besparen zorg voor ouder heeft een waardering van 9.5 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl