Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfenis en belastingen

Als er iemand komt te overlijden, dan krijgt u te maken met belastingen die samenhangen met de erfenis. U kunt te maken krijgen met de volgende belastingen:

 1. erfbelasting;
 2. inkomstenbelasting;
 3. vennootschapsbelasting (bij bedrijven);
 4. overdrachtsbelasting (bij onroerende zaken, meestal vrijstelling).

1. Erfbelasting en erfenis

De erfbelasting die u moet betalen is afhankelijk van:

 • de waarde van de ontvangen erfenis;
 • de relatie die u heeft tot de overledene.

U als erfgenaam valt binnen een bepaalde groep. Deze tariefgroepen zien er als volgt uit (tarieven erfbelasting 2012):

 1. Tariefgroep 1 (partners en kinderen): 10% tot € 115.708 en 20% over het meerdere.
 2. Tariefgroep 1A (kleinkinderen): 18% tot € 115.708 en 36% over het meerdere.
 3. Tariefgroep 2 (overige verkrijgers): 30% tot € 115.708 en 40% over het meerdere.

Gelukkig zijn er ook vrijstelling waarover u geen erfbelasting hoeft te betalen, deze vrijstellingen voor de erfbelasting (vrijstellingen erfbelasting 2012) bedragen:

 1. Partners  € 603 600.
 2. Kinderen en kleinkinderen € 19.114.
 3. Zieke en gehandicapte kinderen € 57.342. 
 4. Ouders € 45.270.
 5. Overige verkrijgers € 2.012.

2. Inkomstenbelasting en erfenis

Als iemand is komen te overlijden, dan hoeft hij / zij vanaf dat moment geen inkomstenbelasting meer te betalen. De nabestaanden moeten echter wel inkomstenbelasting betalen over het inkomen tot de dag van het overlijden. U moet hiervoor dus een aangifte indienen. Wij kunnen dit voor u verzorgen, vult u onderstaande verzoek ik voor een offerte.

3. Vennootschapsbelasting en erfenis

Als u een B.V. erft, heeft u soms te maken met vennootschapsbelasting en zogenaamde box 2 heffing. Laat u hierbij goed adviseren, met name om te kijken of deze belasting kan worden voorkomen, beperkt of kan worden uitgesteld. Soms kunt u uitstel van betaling krijgen voor de verschuldigde belastingen.

4. Overdrachtsbelasting en erfenis

Als u juridisch of economisch eigenaar wordt van een onroerende zaak of een B.V. (rechtspersoon) met een onroerende zaak, bent u meestal overdrachtsbelasting verschuldigd. Meest voorkomend is het kopen van een woning, maar ook bij een erfenis kunt u hiermee te maken krijgen. De eigenaar van een onroerende zaak  wordt gemeld bij het kadaster, dit regelt de notaris voor u. U bent geen overdrachtsbelasting verschuldigd indien:

 • u eigenaar wordt van een onroerende zaak door een huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • u eigenaar wordt van een onroerende zaak door een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap, behalve als u was getrouwd op huwelijkse voorwaarden;
 • u een onroerende zaak erft;
 • bij een verdeling van een erfenis waarbij de onroerende zaak op naam van de erfgenamen komt te staan;
 • andere belangrijke vrijstellingen zijn: bedrijfsoverdracht, herstructurering binnen bedrijf, vergroting landgoederen, aankoop landgoederen, etc.

Vragen over belastingen en erfenis

Als u een vraag heeft over een erfenis of belastingen of een offerte wilt aanvragen voor een aangifte erfbelasting, inkomstenbelasting of afwikkeling van een B.V. kunt u deze hieronder gratis stellen.26 Jul 2012Waardeer het artikel Erfenis en belastingen

Erfenis en belastingen heeft een waardering van 7.3 / 10 punten met 6 beoordelingen.naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl