Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

De wettelijke verdeling

Geen testament?

U kunt op deze website veel  lezen over de noodzaak van het opstellen van een testament. Als iemand om welke reden dan ook (nog) geen testament heeft opgemaakt, treedt bij overlijden van rechtswege het zogenaamde versterferfrecht in werking, zoals in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. Er is dan sprake van een wettelijke verdeling. Anders gezegd: u regelt niets, dan doet de wetgever dat voor u. Soms is dit een prima regeling, maar in vele situaties verdient een testament met aanvullende bepalingen wel de voorkeur. U kunt in uw testament ook aangeven dat de wettelijke verdeling (overigens) van toepassing is.

De wettelijke verdeling: hoe werkt dat?

Als iemand overlijdt zonder dat hij middels een testament een andere regeling heeft getroffen, treedt de wettelijke verdeling in werking. Als iemand overlijdt met achterlating van een partner en kinderen, krijgt de partner alle goederen, onder de verplichting de schulden voor zijn of haar rekening te nemen. De kinderen krijgen een onderbedelingsvordering op de langstlevende, ter grootte van een kindsdeel, als ware er geen wettelijke verdeling. Deze vordering is in beginsel niet opeisbaar. Het is een soort moderne variant van de ouderlijke boedelverdeling en de verzorgingsgedachte. De langstlevende moet ongestoord verder kunnen, komt hier duidelijk naar voren.

De vordering

De kinderen krijgen dus niets in handen maar moeten genoegen nemen met een vordering. Deze wordt vastgesteld aan de hand van een boedelbeschrijving, onderhands of notarieel. Bij discussie komt de kantonrechter er aan te pas en kan een notariële boedelbeschrijving worden vereist. Let op de mogelijkheid van inbreng van eventuele giften, voor zover dat bedongen is. De vordering is in beginsel pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. Bij faillissement of schuldsanering is de vordering wel altijd opeisbaar.Voor de inkomstenbelasting is deze vordering gedefiscaliseerd, dat wil zeggen dat de kinderen deze niet in box 3 hoeven aan te geven. De langstlevende heeft uiteraard voor de inkomstenbelasting ook geen schuld.

Rente

De vordering wordt, omdat deze zolang de langslevende in leven is niet opeisbaar is, verhoogd met een rentevergoeding, doch alleen als de wettelijke rente hoger is dan 6%. Anders gezegd: de vordering wordt verhoogd met een rente gelijk aan de wettelijke rente, verminderd met 6%. Veelal zal deze vordering dus relatief laag zijn en dat kan nadelig zijn. De wettelijke rente is in 2012 8%, gerekend wordt dus met 2%. Deze rente kan echter door de erflater of de erfgenamen op een hoger of lager percentage worden vastgesteld. De vordering is overdraagbaar aan een derde.

Tip: het rentepercentage is iets om over na te denken. Let op dat deze, naaast de erflater, ook door de erfgenamen kan worden vastgesteld, maar dan wel binnen de aangiftetermijn voor de aangifte. Voor een overzicht van de wettelijke rentekunt u de website van DNB raadplegen. Klik hier.

Wilsrechten

Gelukkig heeft de wetgever ook aan de belangen van de kinderen, de schuldeisers, gedacht. Zij kunnen gebruik maken van wilsrechten. Op deze wijze kan door het kind worden voorkomen dat goederen verdwijnen en zijn rechten dus veilig stellen. Een kind kan dan de volle eigendom, dan wel de blote eigendom verkrijgen. Deze mogelijkheid doet zich met name voor bij hertrouwen van de langstlevende ouder, dan wel bij het overlijden van een hertrouwde langstlevende ouder. Ook in de situatie van een vordering op een stiefouder en het overlijden daarvan kunnen deze wilsrechten worden ingeroepen.

Conclusie

Geen testament opmaken is soms een optie, soms is het simpelweg niet gebeurd. Dan heeft u te maken met de wettelijke verdeling. Is er geen testament, dan zijn er toch nog zaken die van invloed kunnen zijn op de verschuldigde erfbelasting, zowel bij het eerste overlijden, als bij het latere overlijden van de langstlevende. Even overleggen dus, het kan u veel geld besparen.30 Mei 2012Waardeer het artikel De wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling heeft een waardering van 8.6 / 10 punten met 11 beoordelingen.naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl