Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Wat is de waarde van een erfenis?

Meestal bestaat een erfenis niet alleen uit spaargeld of beleggingen. De waarde van een erfenis is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Het inschakelen van een notaris of fiscaal jurist is dan ook verstandig. Het vertrekpunt is dat u rekening moet houden met de waarde in het economische verkeer van de zaken op het moment van overlijden. Dit is feitelijk het bedrag dat de zaak zou opbrengen bij verkoop aan de meest biedende partij. Een aantal zaken wordt specifiek behandeld.

1. De waarde van een eigen woning

Een woning van degene die is overleden moet gewaardeerd worden op de WOZ-waarde. Deze waarde kunt u vinden in de beschikking die u in het jaar van overlijden van de gemeente hebt ontvangen. Als u het niet met deze waarde eens kunt zijn, stel dan onderstaand hierover een vraag. In sommige gevallen kan de waarde worden verminderd.

2. Waarde van effecten

Als u aandelen, opties of obligaties zou erven, dan moet worden uitgegaan van de waarde die wordt opgegeven in de officiële prijscourant op de dag van het overlijden. Als de effecten niet op de beurs genoteerd zijn gelden andere regels. In dat geval moeten de effecten op de waarde in het economische verkeer gewaardeerd worden (verkoop aan meest biedende partij).

3. Waarde verhuurde onroerende zaak

De waarde van verhuurde onroerende zaken mogen soms lager worden vastgesteld. Voor dit onderdeel is een zogenaamde leegwaarde-ratio opgesteld. Stelt u gerust een vraag als u hiermee te maken krijgt. Deze lagere waarde geldt niet voor vakantiewoningen die tijdelijk worden verhuurd.

4. Waarde onderneming

Een onderneming moet in principe worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer. Als u een onderneming hebt geërfd en u zet de onderneming voort, kunt u misschien gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt dan minder of geen erfbelasting.

5. Zaken taxeren

In sommige gevallen moet u zaken laten taxeren. Dit geldt in ieder geval als de erfgenaam onder curatele staat, minderjarig is of niet het vrije verkeer over zijn bezittingen heeft. De opdracht wordt meestal door de notaris gegeven.

Problemen bij waarderingen

De waardering kan soms een discussie opleveren. Over de verschillende onderwerpen wordt ook regelmatig geprocedeerd. Stelt u voor de meest actuele jurisprudentie onderstaand een vraag. In sommige gevallen kunt u ook bindende afspraken maken met de Belastingdienst. Dit geldt met name voor woningen, schepen, kunstvoorwerpen en incourante effecten.14 Mei 2012Waardeer het artikel Wat is de waarde van een erfenis

Wat is de waarde van een erfenis heeft een waardering van 9.3 / 10 punten met 13 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl