Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Notariskantoor

Een notariskantoor is een kantoor waar een notaris of meerdere notarissen werkzaam zijn. In dit onderdeel worden de verschillende soorten notariskantoren toegelicht. Ook kunt u op deze site per notaris in Nederland een korte omschrijving lezen en kijken welke beoordeling deze notaris heeft gekregen van haar klanten of relaties.

Een notaris heeft een universitaire opleiding gevolgd aan één van de 6 universiteiten in Nederland die een dergelijke opleiding geven. De opleiding duurt 4 jaar en daarna moet de notaris in de dop nog 3 jaar een post-doctorale opleiding volgen. De notaris wordt dan eerst kandidaat-notaris en na 6 jaar ervaring te hebben opgedaan, kan hij notaris worden binnen een notariskantoor.

Notariskantoren in Nederland

Notarissen in Nederland zijn er sinds jaar en dag. In Nederland zijn ruim 1.000 kantoren met verschillende omvang. Een notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Een notaris bij een notariskantoor staat onder tuchtrechtelijk toezicht van de Kamer van Toezicht en onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht.

De werkzaamheden van een notaris

De notaris is exclusief bevoegd om een (authentieke) akte op te stellen. De akten worden opgesteld op het gebied van:

 • het personen- en familierecht (zoals het opmaken van huwelijkse voorwaarden, testamenten, etc.);
 • het onroerendezaakrecht (zoals het opmaken van akten van levering, hypotheekakten, etc.);
 • het rechtspersonenrecht (zoals het opmaken van oprichtingsakten voor B.V. / N.V., statutenwijzigingen, akten van overdracht van aandelen in een B.V. / N.V., etc.).

Soms notaris voor overeenkomst niet nodig maar wel verstandig

In de praktijk komt het ook voor dat een onderhandse akte mede door een notaris wordt opgemaakt. Een notariële akte zal een grote rechtszekerheid bieden omdat de notaris een datum kan toekennen en daarnaast de identiteit van partijen zal vaststellen. Een belangrijk medevoordeel van een notariële akte is dat deze executoriale kracht heeft. Als een geldsom onderdeel is van een overeenkomst, is het verstandig om de akte mede door een notaris te laten "bevestigen". Als de andere partij haar verplichtingen niet zou nakomen, dan kunt u direct - zonder tussenkomst van de rechter - beslag leggen op de goederen of bankrekeningen van de andere partij. U hoeft dus geen procedure op te starten bij de rechter.

De notaris, ondernemer binnen notariskantoor maar ook ambtenaar

De wet schrijft de notaris dwingend voor in bepaalde situaties. De notaris is exclusief bevoegd om bepaalde akten op te maken. Een notaris is ondernemer maar ook openbaar ambtenaar (zonder salaris van de overheid), op deze rol kan spanning ontstaan. De rol van de notaris binnen de maatschappij is de volgende:

 • adviserende taak;
 • deskundigheid op bepaalde gebieden;
 • onafhankelijk;
 • onpartijdig;
 • voorlichting partijen (met name bij ongelijkheid);
 • voorkomen misbruik van omstandigheden door één partij;
 • opstellen akten en registreren hiervan;
 • bewaren van akten.

Een notaris moet dus zelf voor zijn inkomen zorgen en krijgt geen geld van de overheid. De tarieven binnen het notarisvak zijn sinds enkele vragen vrijgelaten. De notaris mag dus zelf zijn prijs vaststellen. Dit heeft gezorgd voor een grotere concurrentie tussen de notariskantoren. Binnen bepaalde gebieden heeft de overheid maximale tarieven vastgesteld (onder meer voor testamenten) voor mensen met een lager inkomen.

Vragen over notariskantoor

Als u vragen of opmerkingen heeft over een notariskantoor, de rol van de notaris, een afwikkeling van een erfenis, de inzage in een testament, etc., kunt u zonder verdere verplichtingen onderstaand vragenformulier invullen. U krijgt dan binnen 48 uur bericht van onze notaris of fiscaal jurist.  

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en elke partner zal u eerst een offerte aanbieden dan wel zonder verdere kosten uw vraag beantwoorden. U kunt ons ook bellen of geheel vrijblijvend een email sturen.28 Jul 2012Waardeer het artikel Notariskantoor

Notariskantoor heeft een waardering van 5 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl