Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Model codicil

Inleiding

Hierna vindt u onderwerpen die in een codicil kunnen worden opgenomen. Een codicil moet geheel eigenhandig worden geschreven, gedagtekend en ondertekend. Zaken die in een codicil rechtsgeldig kunnen worden geregeld, zijn:

 1. Persoonlijke wensen ten aanzien van de uitvaart. Dit kan van alles zijn, zoals of u wilt worden begraven of gecremeerd.
 2. Welke tekst u op de rouwbrief wilt laten vermelden, welke muziek u in gedachte heeft voor de plechtigheid.
 3. Wie uw financiële zaken moet gaan regelen.
 4. Het legateren van bepaalde goederen, zoals meubelen en lijfsieraden.

Let op: een executeur kan niet meer bij codicil worden benoemd.

Te legateren roerende voorwerpen

Hierbij verklaar ik .............................. (volgen volledige naam, beroep, woonplaats met adres, geboortedatum en -plaats; indien gehuwd, dan tevens invullen de volledige naam van de echtgenoot) te legateren aan:

 1. .............................. (volgen volledige naam, woonplaats, adres en zo mogelijk geboortedatum) mijn .............................. (volgt volledige omschrijving van het te legateren roerend voorwerp);
 2. enz. '

Overige zaken t.a.v. overlijden

Basis crematie of begrafenis

 1. Begrafenis of crematie?
 2. Kerkdienst of niet ?
 3. Begraafplaats: huren of kopen ? Familiegraf?
 4. Crematie: urn of uitstrooien?
 5. Sprekers tijdens de kerkdienst ? Of niet ? En wie?
 6. Sprekers tijdens begrafenis of crematie? Of niet? En wie?
 7. Bent u donor ? Waar ligt het donor codicil?
 8. Muziek bij officiele plechtigheden ? Welke muziek ?
 9. In stilte cremeren of begraven? Of niet ?
 10. Bloemen tijdens de plechtigheden? Kleur?
 11. Wie mogen er komen bij de begrafenis of crematie? en wie niet?
 12. Advertentie in de krant of niet?
 13. Wel of geen rouwannonces versturen (adressenlijst zelf opstellen?)

Contactpersonen en vindplaatsen

 1. Is er een overlijdensrisico verzekering? Polisnummer en bij wie?
 2. Opstellingen van uw bankrekeningen ?
 3. Wie weet er het meest van uw financiele zaken?
 4. Wie is uw accountant of belastingadviseur?
 5. Waar worden uw papieren (polissen, testament, trouwboekje, codicil, donor codicil, etc. ) bewaard?

Algemeen

 1. Is er een testament,? Zo ja, bij welke notaris opgemaakt?
 2. Ik heb een uitvaartverzekering, polisnummer ...............
 3. Ik heb een spaarpot of deposito voor mijn begrafenis / crematie bij ...............
 4. Ik heb een donorcodicil onder nummer ...............
 5. Ik heb mijn lichaam niet / wel ter beschikking gesteld aan de (medische) wetenschap, de info is te vinden ...............
 6. Ik heb wel / geen pacemaker.
 7. Mijn geloof is ............... dus ik wil een kerkelijke / algemene / ............... begrafenis / crematie.

Specifiek

 1. Bij begrafenis kist laten zakken in aanwezigheid van ............... (directe vrienden, iedereen)?
 2. Ik wil een gedenksteen op mijn graf,  ja / nee. Zo ja, met de volgende tekst ...............
 3. Bij de crematie / begrafenis wil ik live muziek?
 4. Na de crematie moet mijn as op de volgende locatie worden ondergebracht (urnenmuur, bijzetting, grasveld, urn in woning bij ...............).
 5. De volgende begrafenisondernemer mag de crematie / begrafenis verzorgen: ...............
 6. Ik wil een begrafenis / crematie in de volgende vorm: stilte / familiekring / familie, vrienden, etc.
 7. Ik wil de volgende kist: ............... (hout. licht, donker, schilderingen, etc.).
 8. Ik wil wel / niet opgebaard worden. Zo ja, dan op de volgende locatie ...............
 9. Ik wil hebben dat mijn begrafenis / crematie wordt geregeld door ............... (naam, mailadres / telefoon).
 10. Als er discussie is omtrent de begrafenis / crematie, heeft ............... de doorslaggevende stem.
 11. Er is tussen het overlijden en de uitvaart gelegenheid voor bezoek. Ja of nee.
 12. Kerkdienst (i.o.m. geloofsovertuiging) moet er als volgt uitzien ...............
 13. Op de avond van de uitvaart is er een condoléance. Zo ja, met drank / consumpties. welke? Met sfeeromschrijving en locatie.
 14. De kaarten voor mijn overlijden worden verstuurd aan ............... en in ieder geval niet aan ...............
 15. Tijdens de uitvaart zijn ............... niet welkom.
 16. Tijdens de uitvaart mogen ............... geen lezing of voordracht houden,
 17. Ik wil een gedachtenprent met de volgende inhoud ............... Ja / nee.
 18. Ik wil volgauto's (of paard met wagen of iets anders); hierin zitten dan ...............
 19. Ik wil een condoléanceregister: ja / nee.
 20. Ik stel het op prijs dat mensen geen bloemen geven, maar het geld storten op bankrekening ............... ten behoeve van ...............
 21. Spreker in aula / kerk: Ik wil hebben dat de volgende personen spreken ............... maximaal ..... minuten.
 22. Sprekers aan graf / crematorium zijn ...............
 23. Officiële plechtigheid - met muziek (voorkeur opgeven) / zonder muziek.
 24. Bloemen, welke kleur: ............... 
 25. Overlijdensbericht moet er als volgt uitzien: ...............
 26. Wel / geen advertentie in krant(en) en zo ja, de inhoud en welke kranten.
 27. Wel / geen rouwannonces versturen (lijstje met namen en adressen).
 28. Geef een algemene omschrijving van de sfeer tijdens de begrafenis.

Overige

 1. Eigen graf / familiegraf.
 2. Ik heb de volgende legaten die toekomen aan (voorbeeld: schilderij aan Piet Jansen, ..............., etc.).
 3. Wie is de juridische contactpersoon voor vragen?
 4. Waar worden bankrekeningen aangehouden?
 5. Wie is de verzekeringsadviseur?
 6. Wie is mijn accountant?
 7. Wie is mijn belastingadviseur?
 8. Waar worden de volgende papieren bewaard?
 9. Schrijf de namen en adressen op van degenen die in ieder geval een kaart moeten hebben.

Aandachtspunten voor notaris of adviseur

 1. Vraag een verklaring van overlijden van de arts.
 2. Neem contact op met de nabestaanden en de notaris.
 3. Neem contact op met de uitvaartondernemer. (Is er een verzekering?)
 4. Verklaring van erfrecht opvragen bij notaris (maak kopieën).
 5. Aangifte doen bij het gemeentehuis (vraag uitstel overlijdensregister).
 6. Overleg met de notaris over ongedaan maken wettelijke verdeling (binnen 3 maanden) en rente overbedelingsschulden.
 7. Bankrekeningen opheffen / beleggingen verkopen.
 8. Informeren uitkerende instanties en werkgever(s) i.v.m. overlijdensuitkering.
 9. Aanvragen weduwen- en wezenpensioen.
 10. Plan een afspraak met alle erfgenamen en nabestaanden om ze op één lijn te krijgen.
 11. Informeren verzekeraars (uitkeringen, overlijdensrisico verzekering, lijfrenten).
 12. Informeren ziektekostenverzekeraar en overige instanties.
 13. Versturen rouwbrieven in overleg met nabestaanden (na uitvaart bedankbrieven).
 14. Opzegging diverse contracten en abonnementen (sluit verklaring erfrecht en overlijdensbericht bij).
 15. Neem contact op met accountant, belastingadviseur en verzekeringsadviseur en plan een gemeenschappelijke afspraak met hen.
 16. Overlijdensaangifte verzorgen.
 17. Successieaangifte verzorgen.
 18. Codicil nazien en inboedel verkopen / verdelen.
 19. Maak een renteafspraak.
 20. Bij onderneming, check akten en overeenkomsten omtrent aanbieding, voortzetting ,etc.


4 Mei 2012


Waardeer het artikel Model codicil

Model codicil heeft een waardering van 8.7 / 10 punten met 19 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl