Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Mantelzorger geen beroep op vrijstelling

Iemand die mantelzorg verleent kan een zogenaamd mantelzorgcompliment (artikel 19a WMO) aanvragen. Het mantelzorgcompliment is een vergoeding voor mantelzorgers als blijk van waardering voor de zorg die zij verlenen. De persoon die wordt verzorgd (zorgvrager) kan zijn of haar mantelzorger voordragen voor een mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment voor 2012 is maximaal € 200. Voordeel van het zijn van mantelzorger is dat u recht heeft op de verhoogde vrijstelling binnen de erfbelasting van ruim € 600.000.

Procedure Gerechtshof over mantelzorger

Tante Truus wordt ziek. Henk en Joke nemen in 2002 hun tante in huis om haar volledig te verzorgen. Tante komt in 2010 te overlijden. De man en de vrouw waren enig erfgenaam. Volgens de rechter hadden Henk en Joke geen recht op de verhoogde vrijstelling voor partners ad ruim € 600.000. Beide personen voldeden niet aan aan de criteria van het partnerbegrip. Het testament is in 2002 opgesteld, toen gold nog een ander partnerbegrip. De nalatenschap was bedoeld als vergoeding voor het verzorgen van tante Truus. Op grond van het partnerbegrip tot 2009 was Henk fiscaal partner van tante Truus, in 2010 is het partnerbegrip aangepast. Zowel Henk als Joke waren door de wijziging van het partnerbegrip geen partner meer van tante Truus. De vrijstelling voor de erfbelasting was geen € 600.000, maar € 2.000.

Henk en Joke gingen naar de rechter, door een wetswijziging moesten ze ineens veel erfbelasting betalen en tevens wordt het testament niet gerespecteerd. De wetgever heeft het partnerbegrip in 2010 aangepast, aldus de rechter. Het partnerbegrip is beperkt tot relaties waarin een wederzijdse en rechtens afdwingbare zorgverplichting bestond. De rechter mag een partnerbegrip aanpassen en in casu is dit op redelijke gronden gebeurd. Een beroep op de hardheidsclausule faalt ook. Zowel de rechtbank als het Gerechtshof gaven de Belastingdienst gelijk.

Belastingtip

Een mantelzorgcompliment had het probleem voorkomen. Daarnaast .. als tante in 2009 was komen te overlijden, was het oude partnerbegrip nog van toepassing geweest ... maar ja.

Bron: Gerechtshof Arnhem d.d. 2 oktober 2012.


16 Okt 2012Waardeer het artikel Mantelzorger geen beroep vrijstelling

Mantelzorger geen beroep vrijstelling heeft een waardering van 9 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl