Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Eindejaarstips 2013 notaris

Bezwaar aanslag erfbelasting

Maak bezwaar tegen uw aanslag schenkbelasting en erfbelasting, er lopen diverse procedures over het gelijkheidsbeginsel inzake de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Lees hier meer over dit onderwerp.

Eigen bijdrage bij zorginstellingen

Sinds 2013 moet u een eigen bijdrage betalen als u een bepaald vermogen heeft en in een zorginstelling wordt opgenomen. U kunt hier meerdere structuren voor bedenken maar estate planning is hiermee nog belangrijker geworden. Praat er eens over met uw notaris en lees voordien dit artikel.

Belastingvrij schenken aan kinderen

U mag uw kind belastingvrij een bedrag schenken. Dit mag elk jaar. Hierbij in het kort de regeling:

  • In 2013 mag belastingvrij € 5.141 worden geschonken.
  • Eenmalig kunt u uw kind, dat tussen de 18 en 40 jaar oud is, € 51.407 schenken.
  • Leg eventueel voorwaarden op bij de schenking, bijvoorbeeld dat het altijd van uw kind blijft en niet van zijn of haar partner.

Belastingvrij schenken aan kleinkinderen

U mag uw kleinkind belastingvrij een bedrag schenken. Dit mag elk jaar. Hierbij in het kort de regeling:

  • In 2013 mag belastingvrij € 2.057 worden geschonken.
  • Leg eventueel voorwaarden op bij de schenking, bijvoorbeeld dat het altijd van uw kleinkind blijft en niet van zijn of haar partner.

Samenlevingscontract

Vóór de jaarwisseling een samenlevingscontract afsluiten is verstandig. Per 1 januari 2012 is het partnerbegrip  aangepast. Door een samenlevingscontract heeft u recht op de verhoogde vrijstelling voor partners zoals deze voor de Successiewet geldt. Combineer dit met een testament, deze kunt u hier voorbereiden en regelen.

Stel een testament op

Voor veel mensen is het verstandig om een testament op te stellen. Of u nog getrouwd bent of ongehuwd samenwoont, in beide gevallen is het opstellen van een testament verstandig. U kunt hier raadplegen welke soorten testamenten er  zijn. In dit onderdeel kunt u uw eigen testament opstellen.

Papieren schenking

Het is nog steeds mogelijk om geld aan uw kinderen te schenken, zonder dat u het echt aan hem of haar hoeft over te maken. Notarissen noemen dit de zogenaamde papieren schenking. Het is vrijwel altijd verstandig om voor het einde van het jaar een bedrag aan uw zoon of dochter te schenken. Er is wel een notariële akte nodig, de kosten hiervan zijn beperkt. Hier kunt u een offerte aanvragen en in dit onderdeel kunt u zelf de akte voorbereiden. Als u al eerder een dergelijke schenking heeft gedaan, dan moet u vóór 1 januari 2014 de rente hierover betalen, dit mag ook contant maar leg dit dan wel vast. Als er geen rente wordt betaald, dan kunt u in de toekomst geen erfbelasting besparen.

Opheffen huwelijkse voorwaarden

Voor het opheffen van uw huwelijkse voorwaarden of het opstellen van huwelijkse voorwaarden hoeft u niet meer naar de rechter sinds 2012, de notaris kan het dan voor u regelen. Overleg met de Belastingdienst is vaak wel aan te raden. Via het opheffen van huwelijkse voorwaarden kunt u eenvoudig erfbelasting beperken. Overleg met de notaris en uw fiscaal jurist is echter wel verstandig.

Verplichtingen executeur

Sinds 2012 is de executeur aansprakelijk voor het indienen van de aangifte erfbelasting. Als u executeur bent, let er dan op dat u tijdig en volledig de aangifte erfbelasting heeft verstuurd. De woning is het belangrijkste aandachtspunt in de aangifte erfbelasting. Als u de WOZ-waarde te hoog vindt, maak dan bezwaar tegen de vastgestelde waarde.

Schenken onder voorwaarden

Als u aan uw zoon of dochter een bedrag zou schenken, dan kunt u hieraan voorwaarden verbinden. Dit kunnen zowel ontbindende voorwaarden als opschortende voorwaarden zijn. De voorwaarden moeten in een notariële akte worden vastgelegd.

Schenking aan zoon of dochter voor woning

Als uw zoon of dochter een woning koopt of zijn of haar hypotheek wil aflossen, dan kunt u hiervoor belastingvrij € 50.300 schenken. Uw zoon of dochter (of diens partner) moet dan wel ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 35 jaar (vanaf 2013: 40 jaar). Loop wel even langs de notaris omdat er een notariële akte van de schenking moet worden opgesteld. Daarnaast moet de Belastingdienst geïnformeerd worden.

Schenking aan zoon of dochter voor studie

Als uw zoon of dochter een studie gaat volgen, dan kunt u hiervoor belastingvrij € 50.300 schenken. Uw zoon of dochter (of diens partner) moet dan wel ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 35 jaar. (vanaf 2013: 40 jaar). Ga wel even naar de notaris omdat er een notariële akte van de schenking moet worden opgesteld. Daarnaast moet de Belastingdienst geïnformeerd worden.

Belastingvrij € 18.000 uit B.V.

U kunt belastingvrij € 18.000 uit uw B.V. halen, lees dit artikel om te kijken hoe dit werkt. U kunt hier uw akte zelf voorbereiden.23 Mrt 2013


Waardeer het artikel Eindejaarstips notaris 2013
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl