Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Peter Oosterhuis

Pieter Oosterhuis is sinds 2008 zelfstandig gevestigd notaris te Enschede. Daarvoor heeft is hij bijna 10 jaar kandidaat notaris geweest bij Suwijn Ledeboer notarissen. Al vanaf zijn studie was hij geïnteresseerd in het grensgebied van fiscaliteit en het familierecht. Als kandidaat notaris heeft hij zich verder gespecialiseerd in de estateplanning.

Bij het opzetten van zijn kantoor heeft Pieter bewust gekozen voor kleinschaligheid en laagdrempeligheid. Hierdoor kan het kantoor flexibel inspelen op de wensen van de client. Niet zelden wordt een samenwerking gezocht met accountants, fiscalisten en financieel adviseurs om zo de cliënten zo breed mogelijk te adviseren.

Voor een goede advisering is een persoonlijke band een vereiste. Als een client zich op zijn gemak voelt zal hij meer inzicht geven in zijn motieven en wensen. Door de band zal de client ook meer open staan voor de advisering.

Opleidingen

 • Notarieel recht (RuG)
 • Specialisatie opleiding Estate Planner

Specialiteiten

 • Estate planning
 • Begeleiding bij echtscheidingen
 • Second opinions
 • Advisering van DGA, met name de relatie zaak-privé

Missie

Al puzzelend een fiscale oplossing opzetten die bijdraagt aan positieve familieverhoudingen.

Nevenfuncties

Naast deze werkzaamheden is Pieter gastdocent onder andere bij Saxion Hogeschool.

Daarnaast is Pieter lid van:

 • TOM businessclub
 • BSC Sparta
 • Business Club ToBe
 • NBS
 • Cooking Business
 • MKB Enschede

En toen

Als Pieter geen notaris zou zijn, had hij een garagebedrijf gehad in klassieke Volvo's en Fords.
Door mr. P. Oosterhuis geschreven artikelen

Ondernemer en huwelijkse voorwaarden25 Februari 2012

Ondernemers scheiden veelal hun zakelijke en privévermogen. De belangrijkste reden is om bij mogelijke zakelijke problemen (faillissement, etc) het privévermogen veilig te stellen. In de praktijk wordt deze aansprakelijkheid nog wel eens afgewenteld of opgelost door het aangaan van huwelijkse voorwaarden. Dit kan tijdens het huwelijk en, mits dit juist wordt uitgevoerd, is het ook succesvol. Enkele opmerkingen:

Geregistreerd partnerschap ter voorkoming van overdrachtsbelasting.11 April 2012

In onderstaand artikel bespraken wij een mogelijkheid om overdrachtsbelasting te ontgaan, naar aanleiding van een uitspraak van de het Gerechtshof te Arnhem. De Hoge Raad is een andere mening toegedaan.

Jaarlijks schenken kinderen18 Februari 2012

U mag per jaar belastingvrij € 5.030 schenken aan uw kinderen. Als u komt te overlijden, moet tot € 115.708 een tarief van 10% worden betaald, over het meerdere 20%. Het tarief bij schenken of overlijden is gelijk.

De familiewereldreis: wie is erfgenaam?25 Mei 2012

Met enige regelmaat spreek ik cliënten die tezamen met hun kinderen en hun (aangetrouwde) partners een verre reis gaan maken. Hierbij komt steevast de vraag naar voren: "Wat gebeurt er als we met z'n allen uit het vliegtuig vallen?" Het antwoord op die vraag wordt voor een groot deel bepaald door de testamenten van de ouders, maar ook de regelingen van de kinderen hebben invloed.

Toch versoepeling Artikel 10 Successiewet (2)11 April 2012

Het overdragen van het ouderlijk huis aan een kind is van alle tijden en tot 2010 verliep dat fiscaal redelijk soepel. Ouders konden het huis blijven bewonen, terwijl de kinderen het huis al op naam kregen. De waardestijging van de woning kwam zo fiscaal gunstig bij de volgende generatie terecht. Per 1 januari 2010, bij de invoering van de vernieuwde Successiewet, de Wet Schenk- en Erfbelasting, is besloten de gehele waardestijging alsnog bij de kinderen te belasten. Hierover is zoveel ongerustheid ontstaan, dat er binnen de politiek draagvlak ontstond voor reparatiewetgeving. In het artikel

Premiesplitsing levensverzekeringen28 Februari 2012

De uitkering uit een levensverzekering kan op grond van artikel 13 van de successiewet een belaste verkrijging zijn. Om geen erfbelasting verschuldigd te zijn bij het tot uitkering komen van een levensverzekering, is het raadzaam de premies te splitsen. Dat geldt ook voor ondernemenrs. Hoe gaat dat in zijn werk?

Vruchtgebruik schenken26 Februari 2012

U kent waarschijnlijk de situatie waarbij de woning op naam van de kinderen is gezet en de commotie die er is geweest over de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Gelukkig wordt uiteindelijk de soep niet zo heet gegeten als dat deze leek te worden opgediend. Voor de gevolgen van deze artikel 10 Successiewet-sanctie, want daar hebben we het over, blijft het desondanks oppassen geblazen. Toch zijn er mogelijkheden.

Herroepelijke schenking27 Februari 2012

Eens gegeven blijft gegeven? Deze regel geldt niet meer. In de wet wordt de mogelijkheid geboden om een schenking herroepelijk te maken. Voorwaarde hierbij is wel dat de de herroepelijkheid duidelijk is afgesproken. Een bezoek aan de notaris is hierbij wenselijk.

Opheffen voorwaarden echtscheiding27 Februari 2012

Stel, u bent gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Tijdens huwelijk is door uw partner een woning aangekocht die u graag na de echtscheiding wil gaan bewonen. De dure weg is dat u het huis koopt van uw aanstaande ex-partner. Dit is een overdracht belast met overdrachtsbelasting.

Schenken studie27 Februari 2012

De vrijstelling € 50.300 geldt als dit bedrag wordt gebruikt voor een studie die meer dan € 20.000 per jaar kost (exclusief levensonderhoud). Deze eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling is in feite een extra verhoging van het vrijgestelde bedrag dat aan kinderen tussen 18 en 35 jaar kan worden geschonken.

Vergeten testament25 Mei 2012

In De Telegraaf stond een bijzonder stuk over een "vergeten" testament.naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl